naar top
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Verhoogd brandgevaar (code geel) in Bertem- en Eikenbos

Het Agentschap voor Natuur en Bos kondigt code geel af voor brandgevoelige gebieden in onze provincie, ook voor het Bertem- en Eikenbos. De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

Het Agentschap Natuur en Bos evalueert tijdens de brandgevaarlijke periodes het brandrisico in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes. Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen. Op dit moment geldt in onze provincie code geel. Dat betekent dat de natuurgebieden droger beginnen te worden waardoor het risico op brand groter wordt. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

Wees zelf ook altijd voorzichtig:

  • Hou er rekening mee dat u nooit open vuur mag maken in bos en natuurgebieden.
  • U mag nooit (vrij) open vuur maken, zelfs niet op een afstand van 25m tot bossen en 100m tot huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, tenzij u schriftelijke toelating hebt van de gemeentelijke overheid waar u het open vuur wilt houden.
  • Rook niet in bos en natuurgebieden. Gooi zeker geen sigarettenpeuk in de berm of uit uw wagen tijdens het rijden om gras- en bermbranden te voorkomen.
  • Laat kinderen niet zonder toezicht in bos en natuurgebieden.
  • Het gebruik van onkruidbranders wordt afgeraden.
  • Barbecue stellen dienen op een onbrandbare ondergrond geplaatst te worden zodanig dat de hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Blusmiddelen (emmers, water en zand) dienen te worden voorzien.

Bijkomende tips

Gepubliceerd op dinsdag 24 maart 2020
Nieuwsoverzicht