naar top
Gemeente Bertem

Verhoogd brandgevaar (code geel) in Bertem- en Eikenbos

Het Agentschap voor Natuur en Bos kondigt code geel af voor brandgevoelige gebieden in onze provincie, ook voor het Bertem- en Eikenbos. De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

Het Agentschap Natuur en Bos evalueert tijdens de brandgevaarlijke periodes het brandrisico in bos- en natuurgebieden. Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. 

Op dit moment geldt in onze provincie code geel. Dat betekent dat de natuurgebieden droger beginnen te worden waardoor het risico op brand groter wordt. Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

Wees zelf ook altijd voorzichtig

  • Hou er rekening mee dat u nooit open vuur mag maken in bos- en natuurgebieden.
  • U mag nooit (vrij) open vuur maken, zelfs niet op een afstand van 25 m tot bossen en 100 m tot huizen, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd, tenzij u schriftelijke toelating hebt van de gemeentelijke overheid waar u het open vuur wilt houden.
  • Rook niet in bos- en natuurgebieden. Gooi zeker geen sigarettenpeuk in de berm of uit uw wagen tijdens het rijden om gras- en bermbranden te voorkomen.
  • Laat kinderen niet zonder toezicht in bos en natuurgebieden.
  • Het gebruik van onkruidbranders wordt afgeraden.
  • Barbecuestellen moeten op een onbrandbare ondergrond geplaatst worden, zodat de hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Blusmiddelen (emmers, water en zand) dienen te worden voorzien.

Bijkomende tips

Gepubliceerd op vrijdag 23 april 2021
Nieuwsoverzicht