naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Verplichte keuring riolering

Een goede afvoer van regen- en afvalwater is doorslaggevend voor de kwaliteit van onze waterlopen. Daarom is het verplicht om privéwaterafvoer te laten keuren bij een nieuwbouw of bij grote werken aan het leidingnet voor afval- en/of regenwater. Sinds 1 januari gelden hier nieuwe regels voor.

De regels voor de keuring van privéwaterafvoer worden vastgelegd in het Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR). Dat reglement werd op 1 januari 2021 aangepast.

Keuringen zijn nu verplicht:

 • bij nieuwbouw of herbouw
 • bij een nieuwe bijkomende huisaansluiting of bij de plaatsing van een IBA
 • nadat een milieu-inbreuk is vastgelegd, bijvoorbeeld een verkeerde lozing
 • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein (afkoppelingsproject)
 • bij een herkeuring

Na aanvraag tot aansluiting bij Fluvius krijgt u een EAN-nummer van uw rioleringsaansluiting. Dit EAN-nummer heeft u nodig om een keuring door een erkende keuringsinstelling te kunnen laten uitvoeren.

Enkel keurders erkend door Fluvius mogen uw riolering keuren. Meer informatie hierover vindt u op de website van Fluvius.

Wat wordt gekeurd?

De keurder zal tijdens een controle nagaan:

 • of het afvalwater (correct) aangesloten is
  • op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
  • in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie
 • of regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Meer algemene informatie over de verplichte keuring: de website van de Vlaamse overheid.
Meer specifieke informatie over de riolering binnen onze gemeente: de website van Fluvius

Gepubliceerd op woensdag 19 mei 2021
Nieuwsoverzicht
Fluvius

Lees meer artikels over

Deel deze pagina