naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Resultaten lokale gezondheidsenquête Bertem leveren interessante inzichten op

In het najaar van 2020 lanceerde de gemeente Bertem een lokale gezondheidsenquête om meer inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners. 955 inwoners vulden de enquête in, wat zorgde voor interessante, wetenschappelijke resultaten.

Tijdens deze lokale gezondheidsenquête kwam een waaier aan gezondheidsthema’s aan bod. De lokale resultaten werden vergeleken met die van het Vlaams Gewest uit de nationale gezondheidsenquête van 2018 en waar mogelijk ook met de COVID-19-gezondheidsenquête.

De resultaten van de lokale gezondheidsenquête tonen enkele verschillen tussen Bertem en het Vlaams Gewest. Zo zijn er in Bertem minder personen die dagelijks groenten en fruit eten en meer alcoholgebruikers. De bevolking van Bertem stoort zich thuis meer aan lawaai van bijvoorbeeld verkeer en trillingen en ze ondervindt vaker hinder van de hoeveelheid en de snelheid van verkeer in de buurt. Het percentage personen met een goede tot zeer goede subjectieve (mond)gezondheid ligt lager.

Op vlak van sociale en geestelijke gezondheid scoort de gemeente ook minder goed dan het Vlaams Gewest. Zo zijn er meer personen met een zwakker sociaal netwerk en voelen minder personen zich goed in hun vel. Als we de antwoorden op de vragen over mentaal welbevinden vergelijken met de resultaten van de COVID-19-gezondheidsenquêtes zien we echter dat het verschil minder groot is. De resultaten van Bertem zijn dan zelfs beter dan de Vlaamse cijfers.

Op een aantal vlakken doet Bertem het beter dan het Vlaams Gewest. Zo zijn er minder personen met een chronische aandoening, minder rokers, gebruikers van e-sigaretten en passieve rokers. Bertemnaren ondervinden ook minder hinder van opstapeling van vuilnis in hun wijk of buurt. Ze drinken dagelijks minder frisdrank en eten minder zoute en zoete snacks. En bovendien zijn er in Bertem meer personen die de richtlijn van lichaamsbeweging halen.

2019 personen werden uitgenodigd om deel te nemen, 955 van hen vulden de vragenlijst in. “Onze gemeente nam het initiatief voor de organisatie van deze bevraging. We willen immers vertrekken van lokale en wetenschappelijke gegevens om een sterk preventief gezondheidsbeleid voor Bertem te voeren. Dankzij de ontvangen antwoorden krijgt de gemeente inzicht in de gezondheidstoestand van de inwoners van Bertem. De resultaten zijn dus heel waardevol om het beleid vorm te geven.” zegt schepen van gezondheid Marc Morris. Samen met Logo Oost-Brabant gaat de gemeente aan de slag om op basis van de resultaten een actieplan op te stellen en zo te werken aan nog meer gezonde inwoners.

Gepubliceerd op woensdag 06 oktober 2021
Nieuwsoverzicht