naar top
Gemeente Bertem

Vacature directeur GBS 't Zonneveld Bertem

’t Zonneveld, de gemeentelijke basisschool in Bertem, is op zoek naar een voltijdse directeur (M/V) voor een tijdelijke opdracht van 1 jaar.

Jouw functie

Als directeur staat u in voor de algemene leiding van de school. Dat houdt onder meer in dat u vanuit het pedagogisch project een gedragen onderwijskundig beleid voert. Daarnaast behartigt u ook de financiële en materiële aspecten van de school.

Als centraal aanspreekpunt kennen niet enkel de 200 kleuters en lagere schoolkinderen u, maar ook de ouders, het gemeentebestuur, andere schooldirecties, enz. U communiceert helder en gericht, rekening houdend met de doelgroep.

U coacht en motiveert het team van enthousiaste leerkrachten. U zet hierbij zowel in op de ontwikkeling van het lerarenteam in zijn geheel als op de versterking van uw individuele teamleden. U organiseert de personeelsvergaderingen, maar zorgt tevens voor de planningen en mogelijke vervangingen.

Uiteraard staat u garant voor een correcte leerlingenadministratie, waarbij u ondersteund wordt door een secretariaatsmedewerker.

Voorwaarden

  • U bent houder van een bachelordiploma en hebt relevante ervaring in het onderwijs.
  • U bent organisatorisch sterk.
  • U communiceert graag en vlot.
  • U hebt verantwoordelijkheidszin en kan een team aansturen.
  • U hebt uiteraard een hart voor kinderen.

Ons aanbod

U ontvangt een loon in overeenstemming met de geldende barema’s van het onderwijs.

Een contract van bepaalde duur voor het schooljaar 2022-2023.

Interesse?

Bezorg ten laatste op 16 augustus 2022 om 12 uur uw motivatiebrief en CV per e-mail aan de dienst HRM - hrm@bertem.be.

Voor u effectief kan starten, moet u een recent uittreksel uit het strafregister model 596.2 bezorgen en een attest dat uw relevante ervaring in het onderwijs aantoont.

Gepubliceerd op dinsdag 02 augustus 2022
Nieuwsoverzicht