naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vacature: algemeen directeur

Lokaal bestuur Bertem zoekt een algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de algemene leiding van de afdelingen en diensten.

Bertem is een mooie en levendige gemeente in het Dijleland, centraal gelegen tussen Brussel en Leuven.

Het lokaal bestuur Bertem streeft – samen met een team van een 100-tal medewerkers – naar een kwalitatieve dienstverlening voor de 10 000 inwoners van onze kleine, landelijke gemeente.

Om deze dienstverlening continu naar een hoger niveau te brengen, is het lokaal bestuur Bertem op zoek naar een

Algemeen directeur (decretale graad – voltijds - statutair)

De uitdaging

 • Als algemeen directeur staat u in voor de algemene leiding van de afdelingen en diensten van het lokaal bestuur en ziet u toe op de voorbereiding, organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid. U stimuleert en werkt aan eenheid binnen de organisatie en u bent de drijvende kracht van het managementteam.
 • U staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader.
 • Vanuit een helikopterview alsook een innovatieve en resultaatsgerichte gedrevenheid tilt u de organisatie naar een hoger niveau, met meer synergie, efficiëntie en effectiviteit.
 • U bent hoofd van het personeel en geeft mee richting aan een modern personeelsbeleid.
 • U bent de verbindende schakel tussen politiek en administratie, die beide werkvelden mooi in balans houdt.
 • U rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Uw profiel

 • U behaalde een academisch gericht masterdiploma of een licentiaatsdiploma.
 • U heeft minimum drie jaar relevante, professionele hiërarchische leidinggevende ervaring in de laatste acht jaar van de loopbaan.
 • U geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • U bent enthousiast, gedreven, daadkrachtig en respectvol.
 • U communiceert open en transparant en heeft een uitgesproken visie op een moderne en klantgerichte dienstverlening.
 • U bent iemand die de organisatie gestructureerd en planmatig in beweging kan zetten en houden, die als uitgesproken people manager de integratie van alle diensten kan bewerkstelligen, die met bruisende ambitie, passie en goesting de schouders zet onder het team van lokaal bestuur Bertem.
 • U leidt een ambitieuze organisatie waarin iedere medewerker zich thuis voelt en u bent de drijvende kracht om samen met gans het personeelsteam voortdurend te streven naar een betere dienstverlening.
 • U heeft de Belgische nationaliteit (decretale verplichting).
 • U voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Volgens artikel 589 §3 van het decreet lokaal bestuur komen ook kandidaten in aanmerking die voormalig titularis zijn van het ambt van secretaris. Zij dienen bij het indienen van hun kandidatuur aan te geven of zij gebruik wensen te maken van deze waarborgregeling.

Ons aanbod

 • Een voltijdse statutaire tewerkstelling met 1 jaar proef
 • Bezoldiging volgens salarisschaal decretale graad algemeen directeur
  • Min. bruto maandsalaris 6420,32 euro (index december 2022)
  • Max. bruto maandsalaris 9482,65 euro (index december 2022)
  • Relevante ervaring wordt in aanmerking genomen voor de berekening van de geldelijke anciënniteit
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (fiets en openbaar vervoer)
 • 35 dagen verlof
 • Flexibele uren, mogelijkheid tot telewerk
 • Hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag, ecocheques, jaarlijkse geschenkbonnen, gsm en laptop
 • Er wordt geen wervingsreserve aangelegd.

Selectieprocedure

De selectieprocedure wordt exclusief uitbesteed aan extern selectiebureau Motmans & Partners.

De selectieprocedure bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Screening kandidaturen: De kandidaturen worden geëvalueerd op volledigheid, diploma-vereisten, nationaliteit, taalvereisten en vereist aantal jaren leidinggevende ervaring.
 • U ontvangt de schriftelijke proef via thuisopdracht op 13/02/2023 via mail en moet deze inleveren voor 20/02/2023 om 9 uur.
  Deze opdracht wordt beoordeeld op 40 punten. Om te slagen voor deze proef dient u minstens 20/40 (50%) te behalen.
 • De jurygesprekken vinden plaats op maandag 06/03/2023 in de kantoren van Motmans & Partners in Diegem. Bij een groot aantal kandidaten zullen er eveneens jurygesprekken gepland worden op vrijdag 10/03/2023.
  Deze proef wordt beoordeeld op 60 punten. Om te slagen voor het jurygesprek dient u minstens 30/60 (50%) te behalen.
 • Om te slagen voor het geheel van mondeling en schriftelijk dient u minstens 60/100 te behalen. De geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het assessment op het kantoor van Motmans & Partners in Hasselt.
 • In het assessment center dient u een advies ‘geschikt’ te behalen.
 • Wanneer kandidaten zich beroepen op de waarborgregeling van artikel 589 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur zal er een bijkomend niet eliminerende vergelijkende proef op basis van titels en verdiensten toegevoegd worden. In deze verduidelijken kandidaten hun titels en verdiensten op basis van een diepte-interview en een managementcase.

Info

Heeft u nog vragen alvorens te solliciteren? Neem gerust contact op met Silke Vanheusden, HR-consultant bij Motmans & Partners via tel. 011 36 10 14 of silke.vanheusden@motmansenpartners.be.

De functiebeschrijving vindt u als bijlage.

Solliciteren

Solliciteren kan tot uiterlijk 2 februari 2023 om 9 uur via motmansenpartners.be/overzicht-vacatures

Vergeet zeker niet om ons volgende documenten via de sollicitatieknop te bezorgen:

 • Gedetailleerd CV opgesteld in het Nederlands waaruit de vooropgestelde ervaringsvereisten duidelijk kunnen afgeleid worden.
 • Motivatiebrief opgesteld in het Nederlands met een toelichting van de vooropgestelde ervaringsvereisten.
 • Een kopie van uw diploma: een academisch gericht masterdiploma of een licentiaatsdiploma.
 • Uittreksel uit het strafregister (bewijs nationaliteit en burgerlijke en politieke rechten). Dit document kan eenvoudig digitaal worden bekomen via burgerprofiel.be of via de website van uw eigen gemeente.

Opgelet: kandidaten die zich wensen te beroepen op de waarborgregeling van artikel 589 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur dienen dit uiterlijk op 2 februari 2023 om 9 uur samen met hun sollicitatie schriftelijk kenbaar te maken.

Gepubliceerd op maandag 02 januari 2023
Nieuwsoverzicht