naar top
Gemeente Bertem
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vacature directeur GBS Leefdaal

Lokaal bestuur Bertem organiseert een selectieprocedure voor spoedige indiensttreding van: 1 voltijds directeur basisonderwijs (M/V) in de GBS Leefdaal. Er wordt een wervingsreserve aangelegd, geldig voor twee jaar.

Uw functie

Als directeur staat u in voor de algemene leiding van de school. Dat houdt onder meer in dat u vanuit het pedagogisch project een gedragen onderwijskundig beleid voert. Daarnaast behartigt u ook de financiële en materiële aspecten van de school.

Als centraal aanspreekpunt kennen niet enkel de 400 kleuters en lagere schoolkinderen u, maar ook de ouders, het gemeentebestuur, andere schooldirecties, enz. U communiceert helder en gericht, rekening houdend met de doelgroep.

U coacht en motiveert het team van enthousiaste leerkrachten. U zet hierbij zowel in op de ontwikkeling van het lerarenteam in zijn geheel als op de versterking van uw individuele teamleden. U organiseert de personeelsvergaderingen, maar zorgt tevens voor de planningen en mogelijke vervangingen.

Uiteraard staat u garant voor een correcte leerlingenadministratie, waarbij u ondersteund wordt door een secretariaatsmedewerker.

Voorwaarden

  • U bent houder van een bachelordiploma en hebt relevante ervaring in het onderwijs.
  • U bent organisatorisch sterk.
  • U communiceert graag en vlot.
  • U hebt verantwoordelijkheidszin en kan een team aansturen.
  • U hebt uiteraard een hart voor kinderen.

Ons aanbod

U ontvangt een loon volgens salarisschaal 879.

Een voltijdse betrekking als directeur.

Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (fiets en openbaar vervoer).

Interesse?

Dien uw kandidatuur uiterlijk op 31 mei 2023 in:

Voeg bij uw kandidatuur een attest waaruit blijkt dat u een dienstanciënniteit hebt verworven van minstens 5 jaar als lid van het personeel van het kleuter-, lager of basisonderwijs. Voor u effectief kan starten, moet u een recent uittreksel uit het strafregister (model 596.2) kunnen bezorgen.

Als bijlage kan u het schoolspecifiek profiel, de functiebeschrijving, het examenprogramma en aanvullende aanwervingsvoorwaarden terugvinden.

De selectieproeven zullen plaatsvinden op woensdag 7 juni 2023 (schriftelijk + mondeling gedeelte) en op  dinsdag 13 juni 2023 (assessment center).

Gepubliceerd op dinsdag 09 mei 2023
Nieuwsoverzicht