Aansluiting op de riolering

Infrax staat in onze gemeente in voor het beheer, onderhoud en verbetering van de openbare riolering. Bijgevolg is alleen Infrax verantwoordelijk voor het uitvoeren van aansluitingen op de openbare riolering.

Subsidie aanleg gescheiden afvoersysteem

Wanneer bij een bestaande particuliere woning vrijwillig overgegaan wordt tot de aanleg van een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater kan hiervoor een subsidie verkregen worden. Heraanleg of herstellingswerken van een reeds aanwezig gescheiden systeem komen niet in aanmerking voor subsidie. Het premiebedrag is afhankelijk van de gemaakte kosten. Op www.infrax.be kan u gemakkelijk en snel berekenen op welk premiebedrag u recht heeft.

Bij de aanvraag van de subsidie moet een keuringsattest van privéwaterafvoer gevoegd worden. Het attest dient opgesteld te zijn door een door Infrax erkende keurder. Een lijst van erkende keurders is te vinden op hun website.

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op de website van Infrax.

Openingsuren & contact

Openbare werken

Tel. tel.
016 49 97 75
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
openbarewerken@bertem.be

Winterwachtdienst

Tel. tel.
0477 94 04 09

Toezichter investeringswerken

Tel. tel.
0495 27 99 99 (ook buiten de openingsuren)
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
toezichter@bertem.be
Wie werkt op deze dienst?