Aansluiting op de riolering

Fluvius staat in onze gemeente in voor het beheer, onderhoud en verbetering van de openbare riolering. Bijgevolg is alleen Fluvius verantwoordelijk voor het uitvoeren van aansluitingen op de openbare riolering.

Subsidie aanleg gescheiden afvoersysteem

Wanneer u bij een bestaande particuliere woning vrijwillig een gescheiden afvoersysteem van hemelwater en huishoudelijk afvalwater aanlegt, kan u hiervoor een subsidie krijgen. Heraanleg of herstellingswerken van een al bestaand gescheiden systeem komen niet in aanmerking voor subsidie. Het premiebedrag is afhankelijk van de gemaakte kosten. Op de website van Fluvius berekent u gemakkelijk en snel op welk premiebedrag u recht heeft.

Bij de aanvraag van de subsidie moet een keuringsattest van privéwaterafvoer gevoegd worden. Het attest moet opgesteld zijn door een door Fluvius erkende keurder.

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Deel deze pagina