Begravingen

Voor wie

  • personen die in Bertem overleden zijn
  • personen die buiten Bertem overleden zijn, maar hun hoofdverblijfplaats in Bertem hadden, d.w.z. die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van onze gemeente
  • personen die niet bij bovenvermelde categorieën horen, maar voor wie op één van de begraafplaatsen van Bertem een grafconcessie werd verleend
  • overleden EU-ambtenaren, hun echtgeno(o)t(e) of verwanten ten laste die ingevolge hun persoonlijk statuut vrijgesteld zijn van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister en die werkelijk in onze gemeente woonden
  • overleden personen die na hun twintigste 20 jaar lang in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Bertem ingeschreven waren

Voorwaarden

De begraving van niet-gecremeerde lichamen, de berging en de verstrooiing van de as mogen niet vroeger plaatsvinden dan 24 uur na de vaststelling van het overlijden, maar ook niet later dan de vijfde dag na die vaststelling. Is de laatste dag een zondag, maandag of wettelijke feestdag, dan mag uitstel verleend worden tot de eerstvolgende werkdag.

Op zon- en feestdagen worden geen begravingen, asuitstrooiingen of bijzettingen in columbaria uitgevoerd. Op de andere dagen gebeurt dit ten laatste tot 16 uur.

De schriftelijke toelating van de ambtenaar van de burgerlijke stand is altijd vereist.

Urnenvelden

De aanvragen voor crematie en begravingen van de asurnen op de urnenvelden nemen jaar na jaar toe. De beschikbare ruimten voldoen niet meer. De bestaande urnenvelden moeten dus uitgebreid worden. Het is wenselijk dat de uitbreiding aansluit op de huidige inplantingen van de urnenvelden.

De gemeenteraad besliste op 29 juni 2010 om in

  • Bertem: blok 1
  • Korbeek-Dijle: blok 7
  • Leefdaal: blok 2

voor te behouden voor de uitbreiding van het urnenveld. In deze percelen worden geen begravingen of concessies voor niet-gecremeerde graven meer toegestaan.

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina