Schade door marterachtigen

Steenmarters, boommarters, bunzingen, wezels en hermelijnen zijn de meest voorkomende marterachtigen. Het zijn snuggere roofdieren die graag dicht bij mensen wonen. Maar soms hebben ze het ook op uw konijnen, pluimvee, isolatiemateriaal of autokabels gemunt.

Schade voorkomen

Een hele reeks maatregelen helpt samenleven met marterachtigen aangenamer maken. Om aanspraak te maken op een eventuele schadevergoeding bent u verplicht een van de onderstaande acties uit te voeren:

  •  een omheining plaatsen
  •  de auto beschermen met elektrische matjes
  •  een volledig afgesloten verblijf bouwen voor uw dieren
  •  een afsluitbaar nachthok bouwen
  •  martergaas voor kleine ingangen spannen

Schadevergoeding

  • Bekijk op www.natuurenbos.be/schade de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding.
  • Verzamel de bewijsstukken voor de genomen maatregelen.
  • Bereken en bewijs de omvang van de schade. Deze moet minstens 300 euro bedragen om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding.
  • Meld de schade binnen 14 kalenderdagen aan het Agentschap voor Natuur en Bos via www.natuurenbos.be/e-loket

Meer info: www.natuurenbos.be/schade

Deel deze pagina