Viering sportkampioenen, cultureel verdienstelijke personen en jubilarissen

Elk jaar vieren wij in oktober onze sportkampioenen, cultureel verdienstelijke personen en jubilarissen. Kandidaten kunnen worden voorgedragen als ze voldoen aan een aantal criteria. We doen een warme oproep om ons van deze kandidaten ook mooi beeldmateriaal (foto's en/of filmpjes) te bezorgen.

Voorwaarden

Sportkampioenen

 • Sporttakken
  De sportprestaties die in aanmerking komen voor een huldiging moeten aangesloten zijn bij een door Sport Vlaanderen en/of BOIC erkende sportfederatie.
  Lijst erkende Sportfederaties Vlaanderen
  Lijst sporten BOIC bijlage
  Sporttakken die niet opgenomen zijn in de lijst, maar wel beoefend en gepromoot worden in de schoot van een door Sport Vlaanderen en de Vlaamse gemeenschap officieel erkende sportfederatie of een Belgische federatie worden als gelijkwaardig beschouwd.
 • Wie komt er in aanmerking?
  • Individuele sportbeoefenaars van een erkende Bertemse vereniging
  • Teams of ploegen van een erkende Bertemse vereniging
  • Individuele sportbeoefenaars wonende in Bertem, maar geen lid van een erkende vereniging
 • Welke prestaties komen in aanmerking?
  • Officiële kampioenstitels die behaald werden op gewestelijk, provinciaal, Vlaams, Belgisch, Europees en internationaal vlak
  • Behalen van een Belgisch record
  • Bekerwinnaars (minstens provinciaal niveau)
  • Secundaire podiumplaatsen (zilver & brons) die behaald werden op Vlaams, Belgisch en internationale kampioenschappen
 • Volgende prestaties komen NIET in aanmerking:
  • De club- of interclubkampioenen
  • Ornithologische kampioenen (vogels)
  • Winnaars schoonheidswedstrijden

Cultureel verdienstelijke verenigingen of personen

 • De vereniging is erkend door het gemeentebestuur en is werkzaam op het grondgebied van Bertem. Zij wordt bekroond voor haar prestatie van het afgelopen jaar op basis van inzet en medewerking aan lokale cultuurinitiatieven en publieksbereik.
 • Een cultureel verdienstelijk persoon: woont in of is afkomstig van Bertem en geeft momenteel door zijn/haar werk of inzet uitstraling aan het huidige socio-culturele leven in Bertem of heeft een grote verdienste op het gebied van cultuur. De laureaat is een ‘bezieler’ op socio-cultureel vlak. Door zijn/haar engagement kan hij/zij mensen meer cultuur laten beleven, meer goesting geven in cultuur, cultuur promoten en uitdragen. Dit is niet noodzakelijk een ‘trekker’, maar kan ook een ‘ondersteuner’ zijn.

De titel cultureel verdienstelijke vereniging of persoon kan slechts één keer om dezelfde culturele verdienstelijke prestatie gehuldigd worden.

Jubileumvieringen clubs (15-, 25-, 50-, 75- en 100-jarig bestaan)

Erkende Bertemse clubs en verenigingen kunnen vanaf het 15-jarige bestaan van de club gevierd worden. De jubileumviering is slechts één keer mogelijk gedurende de tussenperiode (dus eenmalig tussen 15 en 25, tussen 25 en 50 jaar, tussen 50 en 75 jaar, tussen 70 en 100 jaar…). Een club die bijvoorbeeld 50 jaar bestaat, wordt niet ook gehuldigd voor 15- en voor 25-jaar bestaan.

Het clubbestaan moet gestaafd zijn met documenten waaruit het aantal jaren clubbestaan blijkt (oprichtingsakte, statuten…).

Hoe een kampioen of cultureel verdienstelijk persoon voordragen?

 • Alle erkende verenigingen kunnen een nominatie indienen voor hun ploeg, vereniging of prestatie.
 • Voor individuele sportprestaties kan elke inwoner een nominatie indienen.
 • Alle prestaties moeten gestaafd worden met officiële documenten van de sportfederaties.
 • De nominaties gebeuren uitsluitend digitaal, via de gemeentelijke website en worden voldoende gemotiveerd.
 • De Vrijetijdsraad kan aanvullende nominaties verrichten, gebaseerd op de sportieve of culturele prestaties.

Demonstraties en beeldmateriaal tijdens de viering

Als (socio-) cultureel- en sportjaar wordt aanschouwd de periode van september tot augustus van het voorbije jaar.

Oproeping tot kandidaturen gebeurt vanaf eind augustus/begin september:

 • er wordt een uitnodiging verstuurd naar alle erkende Bertemse verenigingen
 • er verschijnt een oproep in Info Bertem en op de gemeentelijke website

Het indienen van de kandidaturen kan enkel digitaal (via formulier op de website) voor 25 september.
De communicatie met de genomineerden gebeurt na het afsluiten van de inzendingen.
De huldiging vindt plaats in de tweede helft van oktober.

Via het onlineformulier kan u ons beeldmateriaal van uw kandidaat bezorgen. Wilt u ons extra beeldmateriaal bezorgen, stuur dan een mailtje naar vrijetijd@bertem.be of bezorg het ons via www.wetransfer.com (voor bijvoorbeeld grote bijlagen). 

Bent u bereid om uw muziektalent te tonen, een demonstratie te geven van uw sport of op een andere manier de viering op te vrolijken, laat het ons ook weten. 

Hou de nieuwsberichten en Info Bertem in de gaten om de exacte timing te weten te komen. Of abonneer u op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!

Openingsuren & contact

Vrije tijd

Deel deze pagina