Erfrechtverklaring

Een erfrechtverklaring vraagt u aan in het Registratiekantoor Leuven 3, Philipssite 3 A bus 3, 3001 Leuven.

Voor het deblokkeren van bankrekeningen tot een bedrag van 50 000 euro heeft u een attest van erfopvolging nodig. Dit attest wordt gratis afgeleverd door het Registratiekantoor Leuven 3. Voor hogere bedragen wordt een akte van bekendheid gevraagd bij het vredegerecht of de notaris.

Ingeval er een huwelijkscontract, een schenking, een testament of een handelsonbekwame erfgenaam is of als de erfgenamen niet met zekerheid gekend zijn, moet er steeds een beroep gedaan worden op een notaris.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina