De Walenpot wordt heraangelegd

Stand van zaken - juli 2022

Riolerings- en wegeniswerken uitvoeren op privédomein is niet mogelijk. Daarom werd een rooilijnplan opgemaakt dat definitief goedgekeurd werd op 19 december 2017. Nadien werden de innames van de grond gedaan en de aktes verleden, zodat we de werken op openbaar domein kunnen uitvoeren.

Het studiebureau Tractebel heeft het afgelopen 1,5 jaar het rioleringsontwerp op punt gezet, een erosiepoel en bufferbekken uitgewerkt en een wegenisvoorstel met een tweesporenbeton werd opgemaakt.

Aquafin voorziet een collector die het vuile water vanuit Kortenberg via de Walenpot naar de Meerbeeksesteenweg en verder naar de Tervuursesteenweg voert. Fluvius voorziet een vuilwaterriool vanaf de Vloetgrachtstraat tot de Keistraat en in de zijstraat (Walenpot nr. 2-12).

Het lokaal bestuur Bertem neemt het deel wegenis en de aanleg van de nutsvoorzieningen voor zich. Om het regenwater te bufferen en vertraagd af te voeren, wordt eveneens een groot bufferbekken voorzien. Daarnaast worden zowel op grondgebied Kortenberg als Bertem erosiemaatregelen genomen om het water en de modder komende van de velden tegen te houden en vertraagd af te voeren.

Tijdens een infovergadering op 20 juni 2022 werd het wegenis- en rioleringsproject in de Walenpot en de Meerbeeksesteenweg en de verdere planning toegelicht. De presentatie van de infoavond kan u op onze website raadplegen. De aanwezige inwoners hebben ervoor gekozen om wel openbare verlichting te voorzien in de Walenpot met uitzondering van de zijstraat (Walenpot nr. 2-12).

De eerstvolgende stap is de opmaak van de aanvraag omgevingsvergunning. Er wordt naar gewerkt om de vergunning eind 2022 aan te vragen. Als alles goed loopt, kunnen de werken starten in het voorjaar 2024.

Walenpot

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Tel. tel.
016 49 99 99
e-mail
inname@bertem.be

Deel deze pagina