De Walenpot wordt heraangelegd

Aquafin voorziet een collector die het vuile water vanuit Kortenberg via de Walenpot naar de Meerbeeksesteenweg en verder naar de Tervuursesteenweg voert. Er wordt ook een vuilwaterriool aangelegd in de Walenpot tot de Keistraat.

Infrax voorziet een vuilwaterriool vanaf de Vloetgrachtstraat tot de Keistraat en in de zijstraat (Walenpot nr. 2-12). De gemeente neemt het deel wegenis en de aanleg van de nutsvoorzieningen voor zich.

Momenteel is de Walenpot nog eigendom van de aangelanden. De geplande riolerings- en wegeniswerken uitvoeren op privédomein is niet mogelijk, daarom werd een rooilijnplan opgemaakt dat definitief goedgekeurd werd op 19 december 2017. Ondertussen werd door Interleuven de afstandsbeloften opgemaakt op basis van het goedgekeurde plan. Van de eigenaars wordt er verwacht om de grond, die noodzakelijk is om de nodige infrastructuur aan te leggen, gratis af te staan aan de gemeente. Hiervoor krijgen de omwonenden een waardevolle tegenprestatie: de aanleg van een nieuwe straat met de nodige nutsvoorzieningen.

Op 4 april 2018 heeft een infoavond plaatsgevonden voor de eigenaars van de Walenpot waarbij de verwervingsprocedure en verdere planning werd toegelicht. De presentatie van de infoavond kan hieronder geraadpleegd worden

Walenpot

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Deel deze pagina