Dementievriendelijke gemeente

Wat is dementie?

Dementie treft vooral oudere mensen. Dementie tast de hersenen aan, zodat de persoon niet meer zelfstandig functioneert. Doodnormale, alledaagse activiteiten worden heel moeilijk. Wie aan dementie lijdt, verliest de oriëntatie in tijd en ruimte. Spreken wordt moeilijk, begrijpen wat anderen zeggen ook. Het gedrag en het karakter van de persoon kunnen ingrijpend veranderen.

Betekent dit dat iedere vergeetachtige oudere dementie heeft? Absoluut niet.

Ouderdomsvergeetachtigheid komt voor bij de helft van de mensen boven de 50 jaar. Dat is vaak een lastig verschijnsel, maar het maakt u niet hulpbehoevend. Mensen met dementie daarentegen zijn wél afhankelijk van de hulp van anderen.

U heeft een 'Niet pluis'-gevoel

U merkt dat er 'iets' gaande is zoals…

 • de persoon reageert anders dan wat u van hem gewoon bent,
 • vraagt vaak hetzelfde,
 • loopt doelloos rond,
 • loopt ('s nachts) rond op straat (in onaangepaste kledij),
 • voelt zich onwezenlijk in bepaalde situaties,
 • kan zich moeilijk of niet uiten, voelt zich angstig en voelt zich daarom alleen staan of trekt zich in zijn schulp terug,
 • voert handelingen verkeerd uit of kan ze niet meer uitvoeren,
 • heeft moeite met correct omgaan met tijd en plaats,
 • is betrokken bij voor hem of zijn omgeving verontrustende incidenten,
 • vertoont geen gepast sociaal gedrag, met name de mantelzorger voelt zich daardoor in verlegenheid gebracht,
 • is tegendraads, afwerend, boos of soms zelfs agressief,
 • vertoont moeilijkheden met financiën, beheer van en waarde van het geld.
 • Er zijn veel welles-nietes discussies met de partner of binnen het gezin.
 • De kwaliteit van de zintuigen verandert, zoals ruiken en proeven.

Ziet u één of meerdere van de hierboven vermelde zaken regelmatig gebeuren bij een persoon die u kent, praat er dan over met de persoon zelf, de familie en laat hen contact opnemen met de huisarts. U kan ook altijd informatie vragen bij de dienst zorg en welzijn of langsgaan bij het inloophuis dementie voor gratis advies.

Als u een persoon doelloos ziet rondlopen (ook al kent u hem of haar niet), tracht hem naar huis of naar zijn familie te brengen als de persoon u hiertoe de nodige aanwijzingen kan geven. Kan hij/zij dat niet, dan kan u hem/haar naar het gemeentehuis (dienst zorg en welzijn) brengen of de politie bellen.

Informatie over dementie

Openingsuren & contact

Zorg

Deel deze pagina