Aanvraag advies brandpreventie

Hoe brandveilig is uw woning? Zijn alle elektrische apparaten veilig aangesloten? Heeft u voldoende rookmelders en zijn deze correct geplaatst? Heeft u een vluchtplan? Wilt u een infosessie over brandveiligheid voor uw wijk, klas, vereniging... organiseren?

U kan een gratis huisbezoek of infosessie door een brandpreventieadviseur aanvragen via https://oost-vlaams-brabant.hulpverleningszone.be.

Opgelet: dit advies vervangt niet het advies of het verslag dat de brandweer verleent bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning of milieuvergunning of dergelijke.

Openingsuren & contact

Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant)

Tel. tel.
noodnummer 112 of 016 31 72 00 (niet voor noodoproep)
e-mail
brandweerpost.leuven@hvzoost.be

Deel deze pagina