Conversaties langs de Voer

Een installatie uit de beeldenreeks 'De Reizigers' staat permanent in Den Dalem. Reizigers zijn mensen die zich, al dan niet uit vrije wil, elders bevinden dan in hun thuisland…

Hier wordt niet alleen stilgestaan bij de grote vluchtelingenstroom, maar ook bij mensen die werk zoeken binnen de Europese Unie en soms weken van huis zijn voor ze enkele dagen terug kunnen. Ook de vele eurocraten zijn 'reizigers', velen pendelen van hun thuisland naar Brussel op maandagvoormiddag en keren op vrijdagnamiddag terug voor het weekend.

De reiskoffer stelt symbolisch de materiële bezittingen van deze reizigers voor. Zo kan u twee figuurtjes rond een koffer zien staan of turen er vier figuurtjes naar een koffer die mogelijk in de Voer is terechtgekomen en staat er op de laatste sokkel alleen een valies… Het feit dat er zich steeds meer 'reizigers' op een sokkel bevinden en er elkaar bijna afduwen, roept nieuwe vragen op… Hoelang nog, hoeveel nog?

Het concept is van Tjerrie Verhellen, het figuurtje 'de Reiziger' is een ontwerp van Marie-André Beeckmans, studente beeldhouwkunst aan de RHoK Academie voor beeldende kunst in Etterbeek/Woluwe. Voor de definitieve installatie, die het gemeentebestuur heeft aangekocht, werden alle beeldjes gegoten in polyurethaan en met de hand bijgewerkt, zodat ze ondanks de uniformiteit in de vorm toch verschillend van karakter zijn.

Een bestaande bakstenen muur van 108 meter met 35 arduinen sokkels wordt in het project geïntegreerd. De installatie brengt letterlijk en figuurlijk leven in Den Dalem: bewoners en wandelaars flaneren langs de beelden, ontmoeten elkaar, fantaseren over de betekenis van elke beeldengroep en leren zo elkaar beter kennen. 'Conversaties langs de Voer' brengt mensen terug op de straat!

Aan de nieuwe reeks van meer dan tachtig 'reizigers' werd bijna dagelijks enkele uren gewerkt vanaf de kerstperiode 2017 tot bij de plaatsing in de Dorpstraat/Dalem tijdens de paasvakantie 2018.

Conversaties langs de Voer - Tjerrie Verhellen

Openingsuren & contact

Vrije tijd

Deel deze pagina