Handelaarsoverleg Bertem Handelt!

Het handelaarsoverleg 'Bertem handelt!' is een informeel overlegorgaan dat minstens eenmaal per jaar samenkomt. Zo wil het gemeentebestuur handelaars betrekken bij het beleid voor de lokale economie.

Taken

  • Het handelaarsoverleg geeft het gemeentebestuur advies over de ingediende aanvragen voor de projectsubsidie lokale middenstand. Verder adviseert het over en oppert ideeën voor het jaarlijks netwerkmoment.
  • Het bestuur van het handelaarsoverleg kan op eigen initiatief bestuursvergaderingen samenroepen en/of werkgroepen (kerstmarkt, eindejaarstombola...) organiseren.
  • Een werkgroep van het handelaarsoverleg kan zelf een projectsubsidie voor lokale middenstand indienen (met eventuele gemeentelijke materiële en administratieve ondersteuning).

Samenstelling

Elke handelaar kan zich kenbaar maken en aanmelden zodat hij een uitnodiging ontvangt voor het jaarlijks handelaarsoverleg. Elke handelaar kan zich kandidaat stellen om in het bestuur toe te treden.

Bestuur

Het overleg heeft geen klassieke bestuurdersfuncties. Ze zullen vooral activiteiten aanbieden, handelaars mondeling aanspreken, motiveren en groeperen.

  • foto: Hapje Tapje 2015
Handelaarsoverleg Bertem handelt!

Openingsuren & contact

Directiesecretariaat

Deel deze pagina