Huisregels

Hoe lenen we uit?

 • De lener kan zelf materialen ontlenen via de zelfscanbalies in de bibliotheek, voor een uitleenperiode van 4 weken. Daarvoor hebt u een bibliotheekpas nodig.
 • U krijgt een uitleenbon waarop de uitgeleende werken en de vervaldatum worden vermeld.
 • U kan de uitgeleende werken tweemaal verlengen, tenzij de vervaldatum overschreden werd of het werk door een andere lener gereserveerd werd. Dat gebeurt online, door de lener zelf, of telefonisch tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
 • Per locatie kan u per lenerskaart 15 materialen uitlenen.
 • U bent verantwoordelijk voor de werken die u meeneemt.

Hoe inleveren?

 • U levert het werk in waar u het heeft uitgeleend
 • Bij het binnenkomen aan de zelfscanbalie of buiten de uitleenuren in de inleverbox
 • Uiterlijk op de vervaldatum, vermeld op de uitleenbon

Gebruik inleverbox

 • Buiten de uitleenuren

Algemene normen bibliotheekgebruik

We vragen

 • adreswijzigingen zo snel mogelijk te melden
 • zorg te dragen voor de computers: geen virussen, geen schade aan het materiaal, geen financiële of andere verrichtingen via internet waarbij de bibliotheek wordt betrokken
 • betalingsbewijzen en uitleenbonnen te controleren en voor te leggen bij betwistingen
 • afwijkingen en betwistingen te bespreken met de bibliothecaris

Openingsuren & contact

Bibliotheek Bertem

Bibliotheek Leefdaal

adres
Vlieguit 63061 Leefdaal
Tel. tel.
016 49 97 93

Deel deze pagina