Sabam en de billijke vergoeding voor zelfstandigen

Terwijl Sabam de rechten van auteurs beschermt, is de billijke vergoeding in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de prestaties van uitvoerders en producenten. Hebt u een zaak waar klanten komen en speelt u er muziek, dan bent u verplicht om beide vergoedingen te betalen.

Voorkom tijdens een onverwachtse controle een boete door u op voorhand in regel te stellen.

Sabam en bilijke vergoeding

Openingsuren & contact

Directiesecretariaat

Deel deze pagina