Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Deze tegemoetkoming is voor inwoners vanaf 21 jaar, maar jonger dan 65, waarvan het inkomen omwille van de psychische of fysische toestand verminderd is met 2/3 t.o.v. iemand op de algemene arbeidsmarkt

Integratietegemoetkoming

Deze tegemoetkoming voor inwoners vanaf 21 jaar, maar jonger dan 65, die door een verminderde zelfredzaamheid omwille van de psychische of fysische toestand bijkomende kosten hebben om aan de samenleving deel te nemen.

Hoe aanvragen

Het indienen van een aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming houdt ook een aanvraag in voor een integratietegemoetkoming en omgekeerd. Beide tegemoetkomingen kunnen samen worden toegekend.

Zij worden aangevraagd door de persoon met de handicap zelf, zijn meerderjarige gevolmachtigde of wettelijke vertegenwoordiger in de gemeente waar de mindervalide zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Afhandeling

Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de belastbare inkomsten van de gehandicapte en de persoon met wie hij een huishouden vormt. De inkomsten van de gezinsleden van de eerste tot en met de derde graad worden niet in rekening gebracht. Op de inkomsten zijn ook vrijstellingen van toepassing.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarde

Deze tegemoetkoming kadert in de wetgeving 'tegemoetkoming voor gehandicapten'. Voor de pensioengerechtigde personen spreekt men hier echter van 'hulp aan bejaarden'. Deze vergoeding wordt toegekend bovenop het inkomen aan personen ouder dan 65 jaar. Het is dus geen tegemoetkoming die het inkomen vervangt. Vereist is wel dat men eerst alle rechten heeft uitgeput bv. recht op inkomensgarantie voor ouderen, pensioenrechten...

Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de belastbare inkomsten van de bejaarde en de personen met wie hij/zij een huishouden vormt. De inkomsten van de gezinsleden van de eerste tot en met de derde graad worden niet in rekening gebracht. Op de inkomsten zijn ook vrijstellingen mogelijk. 

Bijkomende en verhoogde kinderbijslag

Gehandicapte personen kunnen via de kinderbijslagregeling op 2 manieren geholpen worden via :

  • De bijkomende kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.
  • De verhoogde kinderbijslag voor kinderen van een gehandicapte
  • De basiskinderbijslag voor gehandicapte, niet meer leerplichtige kinderen 

Voor meer info over tegemoetkomingen en voordelen voor personen met een handicap kan u terecht bij PolHandiBel@minsoc.fed.be of www.handicap.fgov.be.  
 

Openingsuren & contact

Zorg

Deel deze pagina