Koeheidewandeling

  • ongeveer 6 km lang
  • grotendeels over bos- en veldwegen
  • start: op de hoek van de Oude baan met de Bertemse Heideweg
  • parkeren: Oude Baan, 3060 Bertem
  • geen bewegwijzering

De wandeling

U wandelt tot op het kruispunt van de Oude Baan met de Bertemse Heideweg. U gaat links de Bertemse Heideweg in.

Op de helling

Naast enkele mooie mei- en sleedoorns ziet u vooral amerikaanse vogelkers. Het bestrijden van deze soort die inheemse soorten in de verdrukking brengt, is een van de prioriteiten van vzw Natuurpunt. Er komt op de helling weer ruimte voor grasland met eik, sleedoorn, haagbeuk, hazelaar... Nu al kan u er op warme zomeravonden verrast worden door de glimwormen in de bermen.

Op de Heiberg

Bij de eerste gelegenheid gaat u rechts de Kleine Reedelle in. Op de zuidgerichte berm na het dennenbosje, onder de kleine eik, treft u vaak het rapunzelklokje en geel walstro aan. Voor u helemaal boven bent, daar waar de weg doodloopt op het veld, komt u links en rechts nog mooie mei- en sleedoornstruwelen tegen. U loopt hier even op het terrein tot aan de akkers van de Zwanenberg. Dan keert u op uw stappen terug en volgt u het pad rechts. Hier kan u tijdens de koude wintermaanden zoeken naar het blauwgroen trechtertje: een bijzonder zeldzaam paddestoeltje.Het pad duikt even verder weer de diepte in waar Kleine en Grote Reedelle samenkomen. Onmiddellijk klimt u weer naar boven en komt u op de Heiberg. Pal voor u hebt u een prachtig zicht op Bertembos. Links achter u kijkt u naar Bertem met het mooie Romaanse kerkje en rechts ziet u de Zwanenberg. Nu wandelt u door het biotoop van patrijs, geelgors, haas... maar ook het leefgebied van de hamster. De hamster is een Europees bedreigde soort die op het Brabants leemplateau aardig stand houdt. We komen op een T, waar u even naar links gaat om meteen het eerste weggetje naar rechts te nemen. Dit slingerende pad volgt u tot u met een scherpe bocht naar links de holle weg induikt.

Holle weg van Stierke

U volgt de holle weg en komt in het hartje van de Koeheide. Dit perceel wordt door de holle weg, de eeuwenoude verbindingsweg tussen Leuven en Bertembos, doormidden gesneden. Aan de Leuvense kant kan u op het einde van de winter rode kelkzwammen vinden. U treft hier veel sleedoorn aan, een belangrijke waardplant voor de grote populatie sleedoornpage op de Koeheide. Sleedoornpages vliegen van begin juli tot eind september en zijn moeilijk waar te nemen omdat ze vaak hoog in de kruinen van de bomen leven. Op de Vlaamse Rode lijst staat de sleedoornpage als bedreigd aangeduid. Het behouden van sleedoornstruwelen, maar ook het onderhoud ervan (de eitjes van de sleedoornpage zijn vaak te vinden op nieuwe jonge twijgen van de sleedoorn) is daarom erg belangrijk.

Bertembos en zuidhelling

Nu komt u op een kruispunt van vier paadjes. Hier heeft u de keuze

Ofwel wandelt u rechts het Bertembos in. U volgt dan links de grote dreef omhoog tot bijna aan de woning in het bos. Daar gaat u weer links het bos uit door de Armenlosweg tot u op de Weygenstraat komt. Van hieruit loopt u recht naar de Oude Baan.

Ofwel wandelt u langs de zuidhelling van de Koeheide. De helling en de graften op uw linkerzijde zijn bijzondere biotopen met o.a. knolsteenbreek en vleugeltjesbloem. U vindt er wasplaten en allerlei zeldzame graslandpaddestoelen. Langs de randen van het bos en de weilanden kan u met een aandachtig oog de levendbarende hagedis waarnemen. Dit is een bijzonder reptiel. Net zoals de hazelworm (ook op de Koeheide aanwezig), de adder en de gladde slang (ooit op de Koeheide geweest) is het van de (ei-)levendbarende soort. Dit wil zeggen dat de jongen zich binnen het ei in de moeder ontwikkelen. De drachtige vrouwtjes zonnen daarom geregeld om de eieren op temperatuur te houden. Als het vrouwtje haar eieren legt, sluipen daar vrijwel onmiddellijk kleine hagedissen uit. Dat gebeurt in het najaar. Geniet ook aan de rechterkant van het pad van de mooie gevarieerde bosrand. In de vroege lente kan u hier het bosanemonentapijt en de sleutel- en pinksterbloemen bewonderen.

Panorama op de Koeheide

De Armenlosweg laat u rechts liggen en u loopt verder langs de Weygenstraat die u blijft volgen tot op de Oude Baan. Langs de Weygenstraat kan u links genieten van het uitzonderlijke zicht op de Koeheide met haar graften en andere kleine landschapselementen zoals kleine akkers, eeuwenoude eiken, bremstruwelen, houtkanten...

Einde wandeling

Nu komt u terug op de Oude Baan die u naar links neemt om terug aan het vertrekpunt te komen.

Meer info over de Koeheide en het beheerteam
Eddy Macquoy, tel. 016 22 37 09, eddy@koeheide.be,

Plan van de wandeling

www.koeheide.be

Koeheide (Natuurpunt)

Openingsuren & contact

Vrije tijd

Deel deze pagina