Retributiereglement op het gebruik van het kopieertoestel in het gemeentehuis

Verenigingen

Elke erkende Bertemse vereniging kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis zwart-wit fotokopieën maken ter ondersteuning van de normale werking van de vereniging. Hiervoor wordt het kopieertoestel aan het secretariaat op de eerste verdieping van het gemeentehuis gebruikt.

Hoe aanvragen

De eerste aanvraag wordt ingediend bij het secretariaat, op het daartoe bestemde formulier. De aanvrager krijgt onmiddellijk één toegangscode voor het kopieertoestel. De vereniging is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk karakter van de toegangscode. Door het ingeven van deze toegangscode identificeert de vereniging zich en wordt het aantal gemaakte fotokopieën per formaat geregistreerd door het kopieertoestel.

De gebruiker meldt zich eerst aan bij de technische dienst van de gemeente. Een medewerker begeleidt de gebruiker en legt de werking van het toestel uit. Bij een technische storing moet de gebruiker het secretariaat verwittigen.

Kostprijs

   = 500 exemplaren    501-1000 exemplaren    >1000 exemplaren 
A4-formaat    0,10 euro/kopie 0,08 euro/kopie   0,06 euro/kopie
A3-formaat   0,30 euro/kopie 0,25 euro/kopie   0,20 euro/kopie

De kosten voor het maken van fotokopieën worden aangerekend per werkjaar (1 september - 31 augustus). Het te betalen bedrag wordt ingehouden van de eerstvolgende gemeentelijke subsidies waarop de vereniging recht heeft. Als dat saldo niet zou volstaan, wordt het resterende, te betalen bedrag per factuur overgemaakt aan de vereniging.

Particulieren

Particulieren kunnen, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, fotokopieën laten maken door een personeelslid van het gemeentebestuur. Fotokopieën worden alleen genomen ter vervollediging of afhandeling van een administratief dossier.  

    kostprijs
A4-formaat    0,10 euro/kopie  
A3-formaat   0,30 euro/kopie
 

Openingsuren & contact

Financiën

Facilitair beheer

Deel deze pagina