Legalisatie van Belgische documenten bestemd voor het buitenland

In een aantal gevallen moeten Belgische documenten eerst gelegaliseerd worden om ze in het buitenland te kunnen gebruiken. Afhankelijk van het land waar het document zal voorgelegd worden en het soort document

  • is een apostille vereist
  • is een legalisatie vereist
  • is geen legalisatie of apostille vereist

Apostille: is het land waar het document gebruikt wordt, aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan brengt de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken de apostillestempel aan op elektronische wijze. Na het plaatsen van een apostillestempel kan het document direct gebruikt worden in het land van bestemming.


Legalisatie: is het document door de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd, dan zal de ambassade of het consulaat van het land waar het document zal gebruikt worden, nog een laatste legalisatie doen. De legalisatie door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken kan elektronisch of op papier gebeuren. 

Hoe

U maakt een afspraak met onze dienst burgerzaken om na te gaan of het land van bestemming een digitale legalisatie aanvaardt.

Meer informatie kan u hierover verkrijgen bij de desbetreffende ambassade of consulaat.

Om uw aanvraag correct te kunnen opstarten, hebben wij volgende informatie nog nodig:

  • het land van bestemming
  • de taal van de bestemmeling
  • naam en voornaam van aanvrager
  • e-mailadres
  • korte omschrijving waarvoor het document nodig is

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina