Inschrijving op een referentieadres

Heeft u geen verblijfplaats in België en behoort u tot een van onderstaande personen, dan kan u zich laten inschrijven op het adres van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon die wel ingeschreven is in het bevolkingsregister. De toestemming van die laatste is noodzakelijk om u te kunnen inschrijven. U mag hierbij geen winst nastreven.

Voor wie

 • personen die in een mobiele woning verblijven
 • militairen en burgerpersoneel en hun gezin die meer dan een jaar in het buitenland zullen verblijven
 • diplomatiek en consulair Belgisch personeel en hun gezin
 • ontwikkelingssamenwerkers en hun gezin
 • de personen die voor minder dan een jaar afwezig zijn voor studie- of zakenreizen buiten de gemeente
 • personen met een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen en daardoor geen eigen woning hebben, kunnen onder strikte voorwaarden een referentieadres krijgen op het adres van het OCMW of bij een particulier.
 • bedreigde getuigen op aangeven van de getuigenbeschermingscommissie.

Meebrengen

 • uw identiteitskaart en indien relevant die van uw gezin
 • als er een gerechtelijke beslissing bestaat over het hoederecht over een minderjarige: een afschrift van die beslissing
 • een ondertekende verklaring van de referentiepersoon zelf en zijn identiteitskaart
  of een schriftelijke toestemming van de Minister van Landsverdediging of van zijn vertegenwoordiger
  of een schriftelijke toestemming van de Minister van Buitenlandse Zaken
  of een attest uitgereikt door de werkgever of de onderwijsinstelling
  of een attest uitgereikt door het OCMW
  of een attest van de gerechtelijke instantie
 • de persoon die het referentieadres toelaat

Een referentieadres kan niet voor personen die voor vakantieredenen in het buitenland verblijven.

Hoe

Maak een afspraak met de dienst burgerzaken.

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina