Reisdocument voor niet-Belgen

Reisdocument voor niet-Belgen (vluchtelingen, staatlozen en bepaalde categorieën van vreemdelingen)

Staatlozen, vluchtelingen en sommige vreemdelingen die in België wonen, kunnen een Belgisch reisdocument bij hun gemeente verkrijgen:

Voorwaarden

 • Burgers ingeschreven in de gemeente die genieten van het statuut staatloze of vluchteling:
  • Identiteit van de aanvrager staat vast en wordt niet aanvaard op basis van 'DECL'.
  • Verblijfsrecht van onbepaalde duur:
   • vreemdelingenkaart B, C, D of F of
   • bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar als een van de ouders een van bovenvermelde kaarten heeft of
   • een elektronische vreemdelingenkaart A met vermelding van een 'tijdelijk verblijf'.
 • Vreemdelingen ingeschreven in de gemeente die niet genieten van het statuut staatloze of vluchteling: enkel na het akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken:
  • Identiteit van de aanvrager staat vast en wordt niet aanvaard op basis van 'DECL'.
  • Verblijfsrecht van onbepaalde duur:
   • vreemdelingenkaart B, C, D of F of F+
   • bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar als een van de ouders een van bovenvermelde kaarten heeft of
   • een elektronische vreemdelingenkaart A met vermelding van een 'tijdelijk verblijf'
  • Leg een geschreven akkoord van FOD Buitenlandse Zaken voor waarvan ook de gemeente een kopie ontvangt. Ga met deze vragenlijst na of je voldoet aan de voorwaarden en welke documenten je moet indienen. Als je aan de voorwaarden voldoet, stuur je een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be of een brief (FOD Buitenlandse zaken, Directie reis- en identiteitsdocumenten, dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel)

   Vermeld deze gegevens:
   - Naam en voornamen
   - Geboorteplaats
   - Nationaliteit
   - Een kopie van je verblijfskaart
   - Een kopie van andere documenten betreffende je situatie

   De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd. De onderzoekstermijn duurt ongeveer zes weken.

  • Zodra je de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail of post) ontvang, heb je twee weken de tijd om de aanvraag persoonlijk bij het gemeentebestuur van je woonplaats in te dienen.

Bedrag

Gewone procedure
 • Volwassene: 75 euro
 • Minderjarige: 45 euro

Spoedprocedure 

 • Volwassene: 250 euro
 • Minderjarige: 220 euro

Wat meebrengen?

 • Je verblijfskaart
 • Een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de ICAO-normen 
 • Je vorig reisdocument (als je er een hebt)
 • Identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn. De aanvraag voor minderjarige kinderen kan je enkel indienen in het bijzijn van een ouder of voogd + toestemming van beide ouders.
 • Bij een reisdocument voor vreemdelingen: toestemming FOD Buitenlandse Zaken.
De aanvraag moet persoonlijk gebeuren omwille van de handtekening. Ook minderjarigen moeten bij de aanvraag aanwezig zijn vergezeld van één van de ouders.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina