Reisdocument voor niet-Belgen

Staatlozen, vluchtelingen en sommige vreemdelingen die in België wonen, kunnen een Belgisch reisdocument bij hun gemeente verkrijgen. 

Voorwaarden

Staatlozen of vluchtelingen

Burgers ingeschreven in de gemeente die genieten van het statuut staatloze of vluchteling:

 • Identiteit van de aanvrager staat vast en wordt niet aanvaard op basis van 'DECL'.
 • Verblijfsrecht van onbepaalde duur:
  • vreemdelingenkaart B, C, D of F of
  • bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar als een van de ouders een van bovenvermelde kaarten heeft of
  • een elektronische vreemdelingenkaart A met vermelding van een 'tijdelijk verblijf'.

Andere vreemdelingen

Vreemdelingen ingeschreven in de gemeente die niet genieten van het statuut staatloze of vluchteling, enkel na het akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken:

 • Identiteit van de aanvrager staat vast en wordt niet aanvaard op basis van 'DECL'.
 • Verblijfsrecht van onbepaalde duur:
  • vreemdelingenkaart B, C, D of F of F+
  • bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar als een van de ouders een van bovenvermelde kaarten heeft of
  • een elektronische vreemdelingenkaart A met vermelding van een 'tijdelijk verblijf'
  • Leg een geschreven akkoord van FOD Buitenlandse Zaken voor waarvan ook de gemeente een kopie ontvangt.

Akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken

 • Ga met deze vragenlijst na of u voldoet aan de voorwaarden en welke documenten u moet indienen.
 • Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt u een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be of een brief naar FOD Buitenlandse zaken, Directie reis- en identiteitsdocumenten, dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel. Vermeld deze gegevens: naam en voornamen, geboorteplaats, nationaliteit, een kopie van uw verblijfskaart en een kopie van andere documenten betreffende uw situatie.
 • De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd.
 • De onderzoekstermijn duurt ongeveer zes weken. Zodra u de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail of post) ontvangt, heeft u twee weken de tijd om de aanvraag persoonlijk bij het gemeentebestuur van uw woonplaats in te dienen.

Bedrag

Gewone procedure

 • Volwassene: 75 euro
 • Minderjarige: 45 euro

Spoedprocedure 

 • Volwassene: 250 euro
 • Minderjarige: 220 euro

Wat meebrengen?

 • Uw verblijfskaart
 • Een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de ICAO-normen 
 • Uw vorig reisdocument (als u er een heeft)
 • Identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen. De kinderen moeten ook persoonlijk aanwezig zijn. De aanvraag voor minderjarige kinderen kan u enkel indienen in het bijzijn van een ouder of voogd + toestemming van beide ouders.
 • Bij een reisdocument voor vreemdelingen: toestemming FOD Buitenlandse Zaken.

De aanvraag moet persoonlijk gebeuren omwille van de handtekening. Ook minderjarigen moeten bij de aanvraag aanwezig zijn vergezeld van één van de ouders.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina