Missie van de gemeente

Als landelijke gemeente in het groene hart van het Dijleland wil Bertem zijn inwoners een aangename en veilige woonomgeving aanbieden.

In de drie deelgemeenten zorgen we voor een betaalbaar woonaanbod met respect voor de unieke natuur- en landbouwgebieden. We maken werk van een bereikbare en verkeersveilige gemeente.

Met een open blik voor de veranderende samenleving bevorderen we het welzijn en de welvaart van al onze inwoners. We creëren kansen voor cultuur, onderwijs en sport en ondersteunen initiatieven die bijdragen tot het harmonisch samenleven van onze burgers.

Het gemeentebestuur verleent zijn diensten aan de burger op een correcte en snelle manier, rekening houdend met zijn noden en wensen en in samenspraak met de inwoners. De gemeente staat voor een betrouwbaar en rechtvaardig bestuur, met een gezond financieel beheer.

Deze uitdagingen gaan we aan door zelf initiatief te nemen op een positieve en oplossingsgerichte manier.

Openingsuren & contact

Directiesecretariaat

Deel deze pagina