Burenbemiddeling

Ruzie met uw buur?

Heeft u ruzie of onenigheid met iemand uit de buurt? Vindt u dat de kinderen of de huisdieren van uw buren te veel lawaai maken? Stellen er zich problemen rond de afscheiding van uw erf of de tuin? Of verstoren overhangende takken of aanplantingen van uw buurman uw zicht op de straat? Wordt u gepest of heeft u last van roddels of scheldpartijen? Heeft u zelf al geprobeerd om hierover met uw buur te praten, maar lukt het niet?

Dan kan burenbemiddeling helpen!

Burenbemiddeling focust op het herstel van de communicatie met uw buur om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren of de politie of vrederechter moeten tussenkomen.

Opgelet: Burenbemiddeling treedt niet in de plaats van de politie of het gerecht. Burenbemiddeling komt niet tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en al behandeld worden door een rechtbank. Burenbemiddeling wil juist voorkomen dat burenconflicten escaleren en zo bij politie of gerecht terechtkomen.

Hoe verloopt een burenbemiddeling?

  • U neemt contact op met de dienst burenbemiddeling van de provincie Vlaams-Brabant.
  • Twee vrijwillige bemiddelaars komen (na afspraak) langs bij u thuis om te luisteren naar uw bezorgdheid.
  • De bemiddelaars gaan daarna ook langs bij uw buur om naar zijn/haar verhaal te luisteren.
  • Als iedereen akkoord gaat, organiseren de burenbemiddelaars het gezamenlijk gesprek op een neutrale locatie (vb. gemeentehuis, cultuurcentrum).

De bemiddelaar neemt een neutrale positie in. Hij brengt de buren samen, leidt het gesprek en waakt erover dat u en uw buur de kans krijgen om uw standpunten, emoties, frustraties, verwachtingen en wensen op een respectvolle wijze te verwoorden. Burenbemiddeling is gratis en vrijwillig. De inhoud van het gesprek is en blijft vertrouwelijk.

Win-Win ook voor morgen

Op langere termijn zal de burenbemiddeling niet alleen een oplossing helpen vinden voor het bestaande probleem vandaag. Eens het contact met de buur hersteld is, kunnen spanningen of problemen in de toekomst gemakkelijker vermeden worden, want de dagdagelijkse problemen worden opnieuw bespreekbaar.

Hoe kan u een beroep doen op burenbemiddeling?

U bezorgt een korte probleemschets via e-mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be met uw contactgegevens (naam, adres, telefoon).

U belt met de dienst burenbemiddeling om een afspraak te maken op tel. 016 26 78 41 (tijdens de kantooruren).

Meer info:  www.vlaamsbrabant.be/burenbemiddeling 

Deel deze pagina