Nutsvoorzieningen

Maatschappijen die gas, water, elektriciteit, telefoon, internet... leveren noemt men nutsmaatschappijen. Voor een nieuwe aansluiting of bij defecten en problemen met de verschillende leidingen neemt u contact op met de betrokken nutsmaatschappij.

Soms ontstaat er overlast ten gevolge van werken die uitgevoerd worden door de nutsmaatschappijen. Of soms blijkt dat na dergelijke werken de bestrating niet goed hersteld werd. In dit geval kan u de dienst openbare werken van de gemeente verwittigen die dan de betrokken nutsmaatschappijen hierover zal contacteren.

 Nutsleidingen   Nutsbedrijf   Meldingen van storingen 
 Elektriciteit  Eandis
 www.eandis.be

 tel. 078 35 35 00

 www.eandis.be/nl/stroomonderbreking: overzicht van alle actuele en recente stroomonderbrekingen op het distributienet

 Gas

 Gasbreuk:
 tel. 0800 65 0 65 (24/24uur)

 Storingen of defect:
 tel. 078 35 35 00

 Doven en slechthorenden:
 SMS 0477 77 70 80 + gecodeerd bericht

 Openbare verlichting   tel. 0800 63 535
 www.straatlampen.be
 Water   De Watergroep
 www.dewatergroep.be 


 8-16.30 uur: tel. 02 238 96 99

 na 16.30 uur: tel. 016 30 13 40

 wachtdienst.leuven@dewatergroep.be

 

 Riolering   Infrax
 www.infrax.be

 tel. 078 35 30 20 

Online platform van Infrax

Via mijn.infrax.be beschikt u over alle tools om een nieuwe aansluiting of wijziging in orde te brengen.

Elke aanvraag start via mijn.infrax.be. U kunt uw dossier stap voor stap opvolgen.
lndien mogelijk ontvangt u meteen een prijssimulatie. ls er extra informatie nodig, dan contacteert Infrax u. Gaat u akkoord? Dan vraagt u een officiële offerte aan. U kunt deze online goedkeuren.

Als klant bent u verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de voorbereidende werken. U ontvangt een persoonlijk stappenplan met alle nodige informatie en instructies. Na goedkeuring van de offerte maakt u (online) een afspraak. lnfrax voert op die datum de werken uit. Na uitvoering van de werken, ontvangt u een factuur van lnfrax.

Met vragen hierover, neemt u contact op met Infrax via 078 77 00 11.

Openingsuren & contact

Openbare werken

Tel. tel.
016 49 97 75
Fax fax
016 49 07 25
e-mail
openbarewerken@bertem.be

Winterwachtdienst

Tel. tel.
0477 94 04 09
Wie werkt op deze dienst?