Plannen raadplegen

De meeste plannen kunnen tegenwoordig digitaal geraadpleegd worden. Zowel het Vlaams gewest als de provincie Vlaams-Brabant hebben een specifieke website waar u het kadasterplan, de atlas der buurtwegen, het gewestplan en dergelijke kan raadplegen. Op de site van het Vlaams gewest worden ook historische kaarten getoond.

  1. www.geopunt.be (Vlaams gewest)
  2. www.vlaamsbrabant.be/geoloketten (Vlaams-Brabant)

Een kadastraal uittreksel aanvragen kan online via www.myminfin.be. Het volstaat dat u zich aanmeldt op www.myminfin.be en het kadastraal uittreksel aanvraagt in de rubriek 'Mijn vermogen - Online kadastrale uittreksels'. Binnen de 48 uur is het gevraagde en betaalde uittreksel beschikbaar in MyMinfin en kan u het raadplegen en/of downloaden.

Voor verschillende straten bestaan er rooilijn- en onteigeningsplannen. Deze plannen duiden de grens aan tussen het openbaar en privédomein. Of er voor uw straat een rooilijn-of onteigeningsplan beschikbaar is, kan u navragen bij onze dienst openbare werken.

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Deel deze pagina