Putteboswandeling

  • 5,20 km
  • vertrek aan de kerk van Leefdaal
  • parkeren op het Gemeenteplein in Leefdaal

De wandeling

U volgt de dreef achter de kerk naar het kasteel tot aan het brugje over de Voer. Hierna neemt u dadelijk het Voerwegje links dat u ongeveer 1 km in de richting van Tervuren (of stroomopwaarts) volgt. U moet twee keer een baan oversteken. Eerst de Mezenstraat, daarna de Blankaart. Na deze laatste volgt u de Voer tot aan een brug. Hier neemt u links de lange gracht. U steekt de Dorpstraat over en volgt dan de Kleine Zavel tot aan het begin van een betonbaan, die schuin rechts vertrekt. U volgt deze betonbaan.

Een keer voorbij de verlaten hoeve volgt u niet langer de klim naar het plateau, maar u neemt in de bocht de holle weg die rechts afslaat. Dit is de Heggestraat, een deel van de oude verbindingsweg tussen Tervuren en Leuven. Deze weg werd dus op een droger gedeelte van de valleiflank aangelegd en niet in de te vochtige dalbodem. Daar bevonden zich hoogst waarschijnlijk alleen vochtige beemden.

Na een kleine kilometer sluit de Heggestraat aan op de Dorpstraat tussen Vossem en Leefdaal. U steekt de baan over en volgt ze in de richting van Vossem tot net voorbij het bord met de gemeentenaam. Hier daalt een smal paadje af tot aan de Voer die u moet oversteken. U kan rechts het pad volgen tot in Leefdaal. Het loont echt de moeite om van hieruit eerst 200 meter rechtdoor te gaan tot aan de kapel van Puttebos en dan terug te keren.

Wanneer u terug bent en de Voer stroomafwaarts volgt, bevindt zich links een zeer interessant gebied. Het is eigendom van de Nationale Maatschappij der Waterleidingen en niet toegankelijk voor publiek. Het is begroeid met hoofdzakelijk zwarte elzen. Dergelijke drassige bosjes noemt men een elzenbroek. Tussen de bomen groeien ook andere struiken af en toe door de hop als steunpilaar gebruikt. Bij de kruidachtige planten kunnen we hier de reuzenpaardestaart vermelden als minder algemeen voorkomende plantensoort.

Na een tijdje merkt u rechts een gebouw, dat eigendom is van de NWDW. Er bevinden zich hier namelijk talrijke waterhoudende lagen. Het zijn vooral zandlagen van het Brusseliaan die rusten op ondoorlatende kleilagen. Op sommige plaatsen in de streek zijn de grondwaterlagen echter door te hoge nitraatgehalten niet meer voor consumptie geschikt. Tenzij ze worden gemengd met water uit andere putten met een lager gehalte. De voornaamste oorzaak van deze verontreiniging van het grondwater moet waarschijnlijk gezocht worden in de sterke bemesting van de akkers. U blijft altijd het wandelpad volgen en komt automatisch terug bij het vertrekpunt.

Bron: wandelgids Verona

Putteboswandling - Rudy Engels

Openingsuren & contact

Evenementenloket

Deel deze pagina