Sint-Veronawandeling

  • 6,5 km - grotendeels over veldwegen
  • vertrek op de hoek van de Dorpstraat en de Neerijse steenweg, aan het Gemeenteplein in Leefdaal
  • parkeren op het Gemeenteplein in Leefdaal
  • bewegwijzerd: witte zeshoekige borden

De wandeling

Het Gemeenteplein is het vertrekpunt van de wandeling. Aan de overkant van de Dorpstraat ligt de Sint-Lambertuskerk, het eerste monument langs de Sint-Veronawandeling.

U verlaat het kerkhof via de trap tegenover de toren en komt aan de Kerkring. Een prachtige linde overschaduwt er enkele huizen. Zo ook twee fraaie woningen uit de tweede helft van de 18de eeuw. Een ervan, huisnummer 1, was de woning van de kapelaan. Links van dit huis volgen we de Kasteeldreef, die aan beide kanten is afgezoomd met bomen. Vooraan staan linden, vanaf de Voer ziet u rode beuken. Deze dreef verbindt de Sint-Lambertuskerk met het kasteel van Leefdaal op de noordwestelijke helling van de Voervallei. Vanaf hier tot in het gehucht Sint-Verona, dat 1,5 km verder ligt, loopt de wandeling door de vallei van dat riviertje.

Aan het einde van de Kasteeldreef steken we de Boskee over en volgen de Slagberg. Bij het begin van die weg staat de bouwval van een oude watermolen, overschaduwd door enkele mooie bomen. Daar tegenover ligt het Kasteel de Liedekerke, genoemd naar de grafelijke familie die het sinds 1775 bewoont.

U wandelt verder via de Slagberg, met de Voer aan uw rechterkant. Aan de overkant van het riviertje werd een vijver aangelegd. Ter hoogte van huisnummer 4 verlaat u de Slagberg en volgt rechts het voetpad naast de Voer. Langs de oever staan vooral populieren en wilgen. De vallei en haar noord-westelijke helling zijn ingenomen door verruigde hooilanden, grasland en boomaanplantingen. Nadat u de Voerhoek heeft gekruist, blijft u verder het voetpad naast de Voer volgen en komt u voorbij een waterwinningsgebied van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. U steekt het Bies over en wandelt verder naast de Voer. Aan de Dorpstraat gekomen, volgt u deze linksaf en komt u voorbij een groot exportbedrijf van onder andere witloof.

Hier voorbij slaat u de Kapellestraat in. De straatnaam verwijst naar de Sint-Veronakapel die u even verder op de helling ziet staan. De kapel ligt op de grens van Leefdaal en Bertem en was tot in de 16de of het begin van de 17de eeuw de zetel van een zelfstandige parochie. Oorspronkelijk is ze toegewijd aan het Heilige Kruis, een van de oudste kerktitels. Later zou die titel verdrongen worden door die van Sint-Verona. Dat is een volksheilige waarvan de legende vertelt dat ze in de kapel werd begraven. 

U vervolgt de wandeling via de Kapellestraat om daarna links de Kerstraat in te slaan. U komt voorbij enkele eenvoudige rijhuisjes en een paar langgevelhoevetjes uit het einde van de vorige eeuw. Vervolgens verlaat u de Kerstraat om rechts de Poelstraat in te slaan. U wandelt nu op een diepe holle weg, waarvan de flanken begroeid zijn met diverse soorten bomen en struiken, zoals es, hazelaar, esdoorn, populier, valse acacia en vlier. Na ongeveer 1 km bereikt u de Dellestraat en het leemplateau tussen de Voer- en de Dijlevallei. U steekt de Dellestraat over, wandelt rechtdoor om even verder schuinrechts af te slaan. U krijgt nu een breed vergezicht over het leemplateau en over de Voervallei dat van Leefdaal over Bertem tot Leuven reikt.

Verder wandelend, komt u aan de Bredeweg, een oude verbindingsweg tussen Leuven en Duisburg die nu gebetonneerd is. U volgt hem naar rechts tot voorbij een aanplanting van fijnspar. Bij het eerstvolgende wegenkruispunt slaat u rechts af. Een holle weg leidt u naar de Mosdelle. Bij het begin ervan zijn de bermen in de zomer bebloemd. Maar naargelang de weg zich dieper in het land heeft gesneden, zijn de flanken begroeid met struikgewas. In de kruidlaag treft u onder andere sint-janskruid, heggenrank, bosandoorn, kleefkruid, berenklauw en bijvoet aan. Na een paar honderd meter komt u in de Mosdelle en zwenkt u naar links af. Daarna klimt u de Delle uit. Voor u ontvouwt zich opnieuw het wijde akkerland. U wandelt tot aan het volgende kruispunt en neemt schuinlinks. Opnieuw duikt u een holle weg in, waarvan ook hier de flanken rijkelijk begroeid zijn met struiken. Tenslotte komt u in de woonzone van Leefdaal terecht. De weg geeft uit in de Dorpstraat. U volgt deze enkele meters naar rechts en slaat dan een voetpad in naar de Boskee bij de Voer en het kasteel. U volgt nu de Kasteeldreef tot aan de Sint-Lambertuskerk, het eindpunt van de wandeling.

Sint-Veronawandeling

Openingsuren & contact

Evenementenloket

Deel deze pagina