Speelpleinwerking Kattestroof, animatoren

Je kan als animator bij Kattestroof aan de slag vanaf het jaar dat je 16 wordt. Je hoeft geen animatorcursus gevolgd te hebben, maar dit wordt wel sterk aanbevolen. Enige vorm van ervaring in omgang met kinderen (babysit, scouts, chiro, jeugdhuis…) is ook aangewezen. Een animator- of hoofdanimatorcursus volgen, levert enkele voordelen op.

Op cursus

We raden de cursus bij VDS (Vlaamse Dienst voor Speelpleinwerk) aan omdat deze speciaal op speelpleinen is afgestemd. Andere opties zijn: Koning Kevin, Crefi, Chiro, Scouts...

Vergeet niet dat de gemeente de helft van het cursusgeld terugbetaalt. Meer info bij de dienst vrije tijd.

Animatorenwerving

Twee keer per jaar werven we nieuwe animatoren aan: een keer voor de paasvakantie en een keer voor de zomervakantie. Iedereen die 16 wordt in dat jaar ontvangt een uitnodiging. We doen ook een oproep in Info Bertem. Daarnaast spreken we de al bestaande animatorengroep opnieuw aan.

Tijdens de inschrijvingsperiode kan je je online inschrijven om voor een of meerdere weken animator te zijn. Je kiest zelf of je animator wilt zijn bij de kleuters, bij de lagere of bij beide. Tijdens de paasvakantie hebben we ongeveer veertien animatoren nodig, voor de zomervakantie ongeveer zeventien per week.

De hoofdanimatoren maken samen met de dienst vrije tijd de weekverdeling op. Een tweetal weken voor het speelplein begint, laten we je weten wanneer, voor welke groep en met wie je samenwerkt. Je kan maximum drie opeenvolgende weken staan.

Ook werken we met een reservelijst. Als we te veel kandidaten hebben voor een bepaalde week, kan het zijn dat je als reserve staat. Dat wil zeggen dat we je voor 9 uur ’s morgens kunnen opbellen wanneer er iemand ziek is of als er meer kinderen komen opdagen dan verwacht.

Onkostenvergoeding

Zoals we al vermeld hebben, heb je bij je uitbetaling voordeel wanneer je een animatorcursus gevolgd hebt en een brevet hebt behaald.

  zonder brevet  met brevet 
eerste jaar   30 euro per dag  32 euro per dag 
tweede jaar   34 euro per dag  36 euro per dag
derde jaar   38 euro per dag  40 euro per dag

Werkovereenkomst

Overeenkomst

Op je eerste werkdag ontvang je een overeenkomst, opgesteld in twee exemplaren. Een is voor jezelf, het andere voor de dienst vrije tijd. De hoofdverantwoordelijke vraagt je om dit document na te lezen en eventueel ontbrekende gegevens aan te vullen. Je bezorgt het ondertekend terug aan de hoofdverantwoordelijke of rechtstreeks aan de dienst vrije tijd. In de overeenkomst staan je werkperiode, een functiebeschrijving, een uurregeling, je onkostenvergoeding, de opzegtermijn, je verzekering en enkele richtlijnen.

Onkostennota

Na je geleverde prestaties op het speelplein ontvang je een onkostennota. Gelieve binnen de week contact op te nemen met de dienst vrije tijd indien je een fout opmerkt in de onkostennota. Als we geen reactie ontvangen, gaan we ervan uit dat je akkoord gaat met de berekening.

Uitbetaling

De financiële dienst betaalt de onkostenvergoeding uit door middel van overschrijving op het gegeven rekeningnummer.

E-loket

  • Kattestroof: inschrijvingsformulier animator Zomer

    Formulier
Speelpleinwerking Kattestroof

Openingsuren & contact

Vrije tijd

Deel deze pagina