Belgische nationaliteit als gevolg van een adoptie

Een kind wordt Belg op de dag dat de adoptie uitwerking heeft als het nog geen 18 jaar is of niet is ontvoogd én als

 • het in België geboren is en geadopteerd wordt door een Belgische ouder
 • het in het buitenland geboren is en geadopteerd wordt door een Belgische ouder
  1. die zelf geboren is in België of in gebieden onder Belgisch bestuur en souvereiniteit
  2. die binnen de vijf jaar na de dag dat de adoptie uitwerking heeft, een verklaring aflegt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de hoofdverblijfplaats waarin hij vraagt om aan zijn geadopteerd kind de Belgische nationaliteit toe te kennen of
  3. op voorwaarde dat het kind geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot de leeftijd van achttien jaar of zijn ontvoogding voor die leeftijd.

De herroeping van de adoptie heeft geen verlies van de Belgische nationaliteit tot gevolg.

Wat meebrengen

Bij 1 en 3 krijgt het kind automatisch de Belgische nationaltiet.

Bij 2 brengt u volgende documenten mee

 • een eensluidend afschrift van de geboorteakte van het geadopteerd kind, eventueel voorzien van de legalisatie en een beëdigde vertaling in het Nederlands
 • een afschrift van de overschrijving van het Belgisch adoptievonnis of de gelegaliseerde adoptieakte met de beëdigde vertaling als het een buitenlandse adoptie betreft
 • bewijs van Belgische nationaliteit van de Belgische adoptant

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina