Belgische nationaliteit als gevolg van geboorte in België

Belg is

  1. ieder staatloos kind dat in België geboren wordt
  2. ieder in België gevonden pasgeboren kind
  3. ieder kind dat in België geboren is en dat door de toepassing van een vreemde nationaliteitswet geen enkele vreemde nationaliteit meer bezit
  4. ieder kind dat in België geboren wordt uit een ouder die zelf in België geboren is en die er gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaren die voorafgaan aan de geboorte van het kind zijn hoofdverblijf had
  5. ieder kind dat in België geboren is en geadopteerd wordt door een vreemdeling die zelf in België is geboren en die er gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaren die voorafgaan aan de dag dat de adoptie uitwerking heeft, zijn hoofdverblijf heeft gehad, tenzij het kind op die dag de leeftijd van achttien jaar bereikt heeft of ontvoogd is
  6. het kind dat in België geboren is en waarvan de beide ouders of adoptanten samen voor het kind twaalf jaar wordt een verklaring afleggen bij de burgerlijke stand van de woonplaats van het kind. De ouders of adoptanten moeten hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad gedurende de tien jaar die voorafgaan aan de verklaring. Het kind moet zijn hoofdverblijf in België hebben sinds zijn geboorte.

Wat meebrengen

Bij puntjes 1 tot en met 5 krijgt het kind automatisch de Belgische nationaliteit.

Bij 6 neemt u het volgende mee

  • een eensluidend afschrift van de geboorteakte van het kind in het Nederlands
  • woonstgetuigschrift met historiek tot aan de geboorte van het kind
  • woonstgetuigschriften met historiek van de laatste tien jaar van de beide ouders of de adoptanten

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina