Belgische nationaliteit als gevolg van nationaliteit ouder

De Belgische nationaliteit wordt toegekend aan

  • het kind dat in België geboren is en waarvan een van de ouders Belg is op de dag van de geboorte
  • het kind dat in het buitenland geboren is en dat een Belgische ouder heeft
    1. die zelf geboren is in België of in gebieden onder Belgisch bestuur of souvereiniteit of
    2. die binnen de vijf jaar na de geboorte van het kind een verklaring aflegt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats waarin hij verzoekt om aan zijn kind de Belgische nationaliteit toe te kennen of
    3. als het kind geen andere nationaliteit bezit of behoudt tot het 18 jaar is of vroeger ontvoogd is

Wat meebrengen

Bij 1 en 3 krijgt het kind automatisch de Belgische nationaliteit.

Bij 2 brengt u het volgende mee

  • een eensluidend afschrift van de geboorteakte van het kind, eventueel voorzien van de legalisatie en een beëdigde vertaling in het Nederlands
  • bewijs van Belgische nationaliteit van de ouder

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina