Voornaam

U kan de voornaam van uw kindje vrij kiezen. De wetgever legt wel een aantal beperkingen op. De gekozen voornaam moet effectief bestaan, mag niet schaden noch aanleiding geven tot verwarring. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de beoordelingsbevoegdheid en moet in het belang van het kind handelen.

Daarom worden de volgende voornamen geweigerd:

 • absurde, aanstootgevende of belachelijke voornamen
 • bestaande familienamen die gangbare voornamen zijn
 • een overdreven aantal voornamen (de ambtenaar van de burgerlijke stand bepaalt autonoom het maximum aantal)
 • een voornaam die niet met het geslacht van het kind overeenkomt: geen jongensnaam voor een meisje en geen meisjesnaam voor een jongen
 • een voornaam bestaande uit een letter of uit een opeenvolging van medeklinkers
 • allerlei verkleiningen, verkortingen en troetelnamen

Kiezen de aanstaande ouders een voornaam die voor beide geslachten gebruikt kan worden, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand eisen dat een tweede voornaam wordt toegekend waaruit duidelijk het geslacht van het kind blijkt. Deze wet is enkel van toepassing op kinderen van Belgische nationaliteit.

Verandering van voornaam

Iedereen die een reden heeft om zijn voornaam te veranderen, moet een schriftelijk verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats. De ambtenaar stelt een dossier samen en neemt een beslissing binnen de drie maanden na de indiening van het verzoek.

Wanneer mag u uw voornaam veranderen?

In principe kan een voornaamswijziging worden toegestaan in volgende gevallen

 • vreemde voornamen
 • een voornaam die op zichzelf of samengevoegd met een familienaam belachelijk of hatelijk is of dit zijn omdat ze manifest ouderwets zijn
 • voornaam die aanleiding geeft tot verwarring
 • wijziging van de volgorde van de voornamen omdat de huidige volgorde verwarring schept
 • gevestigde feitelijke gebruiken van een andere voornaam dan die vermeld in de geboorteakte
 • voornaam die om een of andere reden een ernstig nadeel kan veroorzaken aan betrokkene of aan derden

Elke aanvraag moet onderzocht worden met inachtneming van alle bijzondere elementen die het bevat.

Kostprijs

Voor de wijziging van een voornaam bedraagt de retributie 300 euro. Voor transgenders bedraagt de retributie 30 euro.

De voornaamswijziging gaat in vanaf de datum van de overschrijving van het verzoekschrift.

Maak een afspraak

Waarom? De medewerkers kunnen u sneller en beter helpen, u hoeft bij het bezoek niet te wachten en u weet vooraf wat u moet meenemen.
Afspraak maken

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina