Aankomstverklaring of melding van aanwezigheid voor buitenlanders

Toeristen en zakenlui die in een hotel verblijven, moeten zich niet bij het lokaal bestuur Bertem aanbieden.

Toeristen en studenten die minder dan drie maanden in België op een privéadres verblijven, bieden zich wel aan bij het lokaal bestuur van hun verblijfplaats. Burgers van een Europese lidstaat ontvangen dan een document 'melding van aanwezigheid' (bijlage 3 TER). De burgers van buiten de Europese Unie ontvangen een 'aankomstverklaring' (bijlage 3).

Wat meebrengen

EU-burgers

  • identiteitskaart of paspoort
  • drie pasfoto's

Geen EU-burgers

  • paspoort met C-visum: visum aan te vragen met een verbintenis tot tenlasteneming bijlage 3bis.
    Bij het indienen van uw visumaanvraag moet u een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen. Om de verbintenis te kunnen ondertekenen, moet u de Belgische nationaliteit bezitten of gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbepaalde duur in België te verblijven. Bovendien moet u bewijzen dat u over voldoende financiële middelen beschikt. Aan de hand van de identiteitskaart wordt uw handtekening gewettigd bij het gemeentebestuur van uw woonplaats. Als het om een toeristenvisum gaat, brengt u ook een kopie van uw identiteitskaart en van uw loonfiche binnen.
  • drie pasfoto's

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina