Managementteam

Het managementteam zorgt voor de nodige coördinatie tussen de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten en ook de interne communicatie. Het managementteam adviseert in het bijzonder over belangrijke dienstoverschrijdende dossiers op het vlak van personeelsbeleid, financieel beheer en organisatieontwikkeling.

Het team staat onder leiding van de algemeen directeur.

Openingsuren & contact

Directiesecretariaat

Deel deze pagina