Verenigingenforum

Eén keer per jaar wordt het verenigingenforum georganiseerd met als doel Bertemse verenigingen en geïnteresseerden in de sector vrije tijd te informeren en te bevragen over het vrijetijdsbeleid en –aanbod in Bertem. Het bestuur wil daarmee de participatie tussen burgers en verenigingen verhogen.

Tijdens het eerste forum , dat plaats vond op 22 september 2020, werd de hervorming van de bestaande adviesraden rond vrije tijd (sport, cultuur, bibliotheek, toerisme en senioren), besproken. De adviesraden werden namelijk samengevoegd tot één vrijetijdsraad. In plaats van domeingebonden vergaderingen, koos het bestuur voor één vrijetijdsraad met een meer flexibele en open werking waarbij informatie-uitwisseling en versterking van het verenigingsleven centraal staan.

Dit hele verhaal past in de deelname van Bertem aan de vrijetijdsregio Druivenstreek. Sinds augustus is Peter Van den Berge aangesteld als coördinator vrije tijd voor de 5 gemeenten van het samenwerkingsverband: Bertem, Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren. Op het verenigingenforum kon men kennis maken met hem en werd er uitgelegd wat de doelstellingen zijn van de vrijetijdsregio en wat de meerwaarde ervan is voor de verenigingen.

Op het forum werden ook de leden voor de vrijetijdsraad gekozen. Zij hadden zich, na een oproep afgelopen zomer, kandidaat gesteld en werden nu verkozen vanuit het verenigingenforum. Ze engageren zich op basis van hun expertise en interesse in de verschillende domeinen rond vrije tijd. De lijst van de verkozenen zal binnenkort op gemeentelijke website te vinden zijn.

Ook de verdeling van de extra ondersteuningsmaatregelen voor de verengingen die de Vlaamse Gemeenschap toezegde aan de gemeente, kwam aan bod. Het bestuur wil zoveel mogelijk aan de verzuchtingen van de verenigingen tegemoet komen, maar wil daarbij ook een eerlijke verdeelsleutel hanteren. Alle verenigingen die een aanvraag indienden, mogen binnenkort een antwoord verwachten.

Het lokaal dienstencentrum, kwam zich bij monde van Joke Van Wesemael, voorstellen als een locatie waar regelmatig activiteiten plaatsvinden en die verengingen kunnen huren voor hun activiteiten.

De presentatie over de vrijetijdsraad staat in bijlage.

Openingsuren & contact

Evenementenloket

Deel deze pagina