Hinder of schade aan het openbaar domein

U kan via dit formulier problemen melden over de gemeentelijke (voet)wegen, perkjes, gebouwen, het onderhoud van het openbaar groen, verkeerssignalisatie en riolering, maar ook een sluikstort, volle vuilnisbakken, putten in het wegdek, aangereden dieren...

Geef een nauwkeurige omschrijving, vermeld de juiste locatie en voeg eventueel foto’s toe.

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Tel. tel.
016 49 99 99
e-mail
inname@bertem.be

Deel deze pagina