Speelstraten

Tijdens de zomermaanden spelen we op straat! Tof voor onze jongere inwoners die zo meer ruimte krijgen om te fietsen, tekenen en ravotten, maar ook de papa's en de mama's genieten van een ontspannen babbel met de buren. Ideaal om elkaar beter te leren kennen.

Voorwaarden

 1. In Bertem kan u tijdens de zomervakantie uw straat tussen 14 en 19 uur als speelstraat inrichten als u in een straat woont
  • met overheersend een woonkarakter, zonder verbindende en ontsluitende functie
  • die niet bediend wordt door De Lijn
  • waar de snelheid beperkt is tot max. 50 km per uur
 2. Dit kan voor een periode van
  • 7 tot 14 dagen aaneensluitend
  • 1 vaste dag per week of
  • de weekends gedurende (een deel) van de zomervakantie.

Natuurlijk moeten de meeste buren (70%) ermee akkoord gaan. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bewonersenquête die wordt afgenomen door de speelstraatverantwoordelijken. Na het tweede aaneensluitende jaar van de organisatie van een speelstraat, binnen eenzelfde zone en periode, dient deze enquête slechts om de 3 jaar herhaald te worden.

Hoe aanvragen

Minstens twee speelstraatverantwoordelijken, die in de aangevraagde straat en op een ander huisnummer wonen, engageren zich voor de organisatie ervan. Zij staan in voor de plaatsing en het weghalen van de nadarhekken. Ze zijn ook het eerste aanspreekpunt voor de andere bewoners en het lokaal bestuur.

Ten laatste op 15 juni moeten de aanvragen (samen met de resultaten van de bewonersenquête) bij ons aankomen. U vraagt dit aan via ons evenementenloket.

De mobiliteitscel van de gemeente onderzoekt de kandidaturen en adviseert het college van burgemeester en schepenen over de goedkeuring of weigering van de aanvragen.

U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht over het besluit van het college van burgemeester en schepenen.

Openingsuren & contact

Openbare werken

Inname openbaar domein

Tel. tel.
016 49 99 99
e-mail
inname@bertem.be

Deel deze pagina