Vreemdelingenregister

Buitenlanders die langer dan drie maanden in België verblijven, zijn verplicht om zich in het vreemdelingenregister van de gemeente te laten inschrijven. Ze moeten dan over een reële verblijfplaats in Bertem beschikken. Bij de inschrijving leggen ze een aantal documenten voor, afhankelijk van de reden van verblijf in België (duurzame relatiestudent, werknemer, zelfstandige...). 

Verblijf in België omwille van een duurzame relatie

Wat meebrengen als EU-burger

 • paspoort of identiteitskaart van de nieuwkomer
 • uittreksel uit de geboorteakte van de nieuwkomer
 • bewijs goed zedelijk gedrag nieuwkomer
 • bewijs van ongehuwde staat van beide
 • verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 88)
  Iedere Belg of persoon die in België gevestigd is of gemachtigd is om er te verblijven voor meer dan drie maanden kan zo'n verbintenis ondertekenen. U verbindt zich er toe ten opzichte van de Belgische staat, elk OCMW om de kosten van de gezondheidszorgen, het verblijf en de repatriëring van de samenwonende ten laste te nemen.
 • kopie identiteitskaart of verblijfskaart van de partner die al in België verblijft
 • bewijs van inkomen van die partner
 • bewijs dat er al een duurzame relatie was voor de binnenkomst
 • zes pasfoto’s van de nieuwkomer
Binnen de zes maanden na deze inschrijving moet er een notarieel samenlevingscontract of een verklaring van wettelijke samenwoning worden voorgelegd.

Wat meebrengen als u geen EU-burger bent

 • paspoort met D-visum
 • zes pasfoto’s
 • binnen de zes maanden na de inschrijving moet er een notarieel samenlevingscontract of een verklaring van wettelijke samenwoning worden voorgelegd

top

Buitenlandse student

Wat meebrengen als EU-burger

 • nationaal paspoort of identiteitskaart
 • zes pasfoto's
 • bewijs van inschrijving afgeleverd door een onderwijsinstelling
 • bewijs van bestaansmiddelen: studiebeurs of verbintenis tot tenlasteneming: bijlage 32
  Iedereen die zelf over voldoende bestaansmiddelen beschikt voor het betalen van de kosten van verblijf, de gezondheidszorgen, de studie voor minstens een academiejaar en repatriëring van de student kan zo'n verbintenis ondertekenen. De bestaansmiddelen bewijst u met een loonfiche of andere documenten. U kan bijlage 32 ook tekenen voor de totale duur van uw studies.
 • ziektekostenverzekering

Wat meebrengen als u geen EU-burger bent

 • paspoort
 • D-visum met een van de volgende codes: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 of B9.

top

Buitenlandse werknemer

Als u rechtstreeks uit het buitenland komt, moet u een aantal documenten voorleggen. Deze zijn verschillend naargelang uw nationaliteit.

Wat meebrengen als EU-burger 

 • nationaal paspoort of identiteitskaart
 • zes pasfoto’s van ieder familielid dat ouder is dan 12 jaar
 • werkgeversattest (bijlage 19 bis)
 • huwelijksakte als u getrouwd bent
 • geboorteakten van de kinderen

Wat meebrengen als u geen EU-burger bent

 • nationaal paspoort met D-visum
 • zes pasfoto’s van ieder familielid dat ouder is dan 12 jaar
 • arbeidskaart
 • huwelijksakte als u getrouwd bent
 • geboorteakten van de kinderen

top

Buitenlandse zelfstandigen

EU-burger

De EU-onderdanen mogen een zelfstandige activiteit uitoefenen onder dezelfde voorwaarden als de Belgen.

Wat meebrengen

 • bewijs aansluiting sociale verzekeringskas
 • in bepaalde gevallen handelsregisternummer
 • BTW-nummer

U bent geen EU-burger

Onderdanen van landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie moeten in het bezit zijn van een beroepskaart. De aanvraagformulieren kan u bij de dienst burgerzaken afhalen. Een aanvraag kost 125 euro. De beroepskaart wordt afgeleverd door een ondernemingsloket.

Sommige buitenlanders zijn vrijgesteld van een beroepskaart. Dit is onder andere het geval voor de volgende categorieën:

 • buitenlanders in het bezit van een identiteitskaart van vreemdeling of van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor onbeperkte duur
 • onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische ruimte en hun gezinsleden, mits ze zich met hen vestigen
 • onderdanen van Zwitserland
 • echtgeno(o)t(e) van een Belg
 • door België erkende vluchtelingen

top

Openingsuren & contact

Burgerzaken

Deel deze pagina