Ondersteuning door samenwerking bij een evenement

Als een evenement een gemeenschapsversterkend doel heeft voor de gemeente kan er door het bestuur gekozen worden voor een ondersteuning via een samenwerking.

Onder een publiek evenement in samenwerking met het lokaal bestuur Bertem wordt verstaan, elk evenement waarbij:

 1. de gemeente mee de koers van het evenement bepaalt
 2. én er vanwege de gemeente een actieve inzet is van personeel, werkingsmiddelen en logistieke ondersteuning
 3. én er promotie wordt gemaakt voor de gemeente door middel van:
  • het ophangen of plaatsen van vlaggen/banners van de gemeente tijdens het evenement of gelijkwaardige visualisatie
  • en het actief vermelden van de link tussen het evenement en de gemeente in alle communicatie (bijvoorbeeld in de naamgeving, de persberichten, de interviews, enzovoort)
  • en de vermelding van het logo van de gemeente en de formulering 'in samenwerking met de gemeente Bertem' op alle communicatie rond het evenement.
  • Qua zichtbaarheid mogen de co-organisator en eventuele sponsors van het evenement de gemeente niet overstemmen.

Het moet voor het publiek duidelijk blijven dat het om een evenement in co-organisatie met de gemeente gaat.

Een aanvraag tot samenwerking kan ingediend worden via vrijetijd@bertem.be.
De samenwerkende erkende vereniging kan hiervoor extra subsidiepunten verdienen bij het indienen van het jaarlijkse subsidiedossier.

Wie opteert voor een financiële ondersteuning kan geen beroep doen op een ondersteuning in samenwerking of omgekeerd.

Openingsuren & contact

Vrije tijd

Deel deze pagina