Verhuur gemeentelijk uitleenmateriaal

Bent u van plan om een spetterende fuif, een leuke spelnamiddag of een interessante lezing te houden? Neem dan zeker een kijkje of onze uitleendienst u hierbij de nodige ondersteuning kan bieden. U vindt beslist wat u zoekt in ons assortiment evenementen- en ander uitleenbaar materiaal: vlaggen, nadars, hekken, podia en spelmateriaal. 

Wie kan materiaal ontlenen?

Voor activiteiten die plaatsvinden in Bertem:
  • Elke Bertemse vereniging (erkende en niet-erkende), school of gemeentelijke dienst
  • Gemeentelijke adviesraden
  • Instellingen en erkende bovenlokale verenigingen binnen de IGS Druivenstreek
  • Burgerinitiatieven met gemeenschapsvormend karakter (buurtfeest...)

Privépersonen, instellingen met winstoogmerk, scholen en verenigingen van buiten de gemeente komen niet in aanmerking voor het ontlenen van materiaal. 

Hoe materiaal ontlenen?

De aanvraag kan ten vroegste 12 maanden en uiterlijk 10 werkdagen vóór de aanvangsdatum van het gebruik ingediend worden, via ons uitleenplatform.
 
Het materiaal wordt ter beschikking gesteld voor de duur van de activiteit met een maximum van 2 werkdagen vóór het begin van de activiteit en 1 werkdag na het einde van de activiteit.

Kostprijs 

De retributie voor het gebruik en eventueel voor de levering van het uitleenmateriaal moeten uiterlijk 1 week vóór datum van levering of afhaling betaald worden.
 
Een overzicht van de kostprijs, alsook de kosten als u het materiaal beschadigt, verliest of niet tijdig terugbrengt, vindt u terug in het retributiereglement (zie bijlage).

Transport

Standaard wordt het materiaal geleverd door de gemeentelijke diensten tegen een transportkost. Leveringen gebeuren enkel op het grondgebied van Bertem op werkdagen van maandag tot en met donderdag tussen 8 en 14 uur, op vrijdag tussen 8 en 12 uur.
 
Op de afgesproken tijdstippen van levering en ophaling moet de ontlener aanwezig zijn op de afgesproken leveringsplaats.
 
Prijzen vindt u terug in het verhuurreglement (zie bijlage).
 

Openingsuren & contact

Financiën

Facilitair beheer

Deel deze pagina