Bewegwijzering en publiciteit voor evenementen

Bewegwijzering

Tijdelijke bewegwijzering of bepijling van een wandel- of fietsroute mag enkel worden geplaatst onder volgende voorwaarden én op voorwaarde dat de organisator een toelating voor het evenement heeft verkregen van het lokaal bestuur:

  • De bewegwijzering mag het gemeentelijk patrimonium niet beschadigen.
  • Er mag geen verwarring ontstaan met de bestaande verkeerssignalisatie.
  • Ze mag slechts 3 dagen vóór het evenement geplaatst worden. Maximum 3 dagen na afloop van het evenement moet ze weer verwijderd worden.
  • Als bewegwijzering te vroeg of te laat na het evenement aanwezig is, wordt deze weggehaald door de gemeentelijke diensten en zullen de kosten doorgerekend worden aan de organisator.

Publiciteit

Publiciteit voor een evenement op de openbare weg is toegestaan mits het naleven van volgende regels:

  • Aanbrengen mag maximum 30 dagen voor het begin van een evenement.
  • Maximum 3 dagen na afloop van het evenement moet ze weer verwijderd worden.
  • Als publiciteit te vroeg of laat na het evenement aanwezig is, wordt deze weggehaald door de gemeentelijke diensten en zullen de kosten doorgerekend worden aan de organisator.

Opgelet: de gemeente kan geen toelating verlenen voor gewestwegen, dat moet door de organisator zelf aangevraagd worden bij het Agentschap Wegen en Verkeer van de provincie Vlaams-Brabant via wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Openingsuren & contact

Vrije tijd

Deel deze pagina