Gebruik van het luchtruim bij het organiseren van een evenement

Drones

Voor elke activiteit in het gecontroleerd luchtruim van een internationale luchthaven (waarin de gemeente Bertem zich bevindt), moet ten laatste tien dagen voor de eerste vluchtuitvoering een toelating aangevraagd zijn bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (DGLV).

De organisator geeft in het aanvraagformulier van het evenement aan of hij al dan niet één (of meerdere) drone(s) zal gebruiken tijdens het evenement. Daarbij vermeldt hij wie de piloot is, hoe deze bereikbaar is tijdens het evenement en of deze beschikt over het juiste attest. Los van de gemeentelijke melding van de dronevlucht bij de evenementenaanvraag, is zonder toelating van het DGLV ieder gebruik van drones door de organisator in open lucht verboden.

Meer info over de regelgeving over het gebruik van drones vindt u op de site van de FOD Mobiliteit.

Vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk, zowel op de openbare plaats als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die grenzen aan de openbare weg is verboden. Dat geldt ook voor voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen of andere zaken die kunnen ontploffen.

Laserlicht

Voor elke activiteit in het gecontroleerd luchtruim van een internationale luchthaven (waarin de gemeente Bertem zich bevindt), moet ten laatste tien dagen voor de eerste vluchtuitvoering een toelating zijn aangevraagd bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (DGLV). Meer info over de regelgeving over het gebruik van het luchtruim vind je op de site van de FOD Mobiliteit.

Gebruik van wensballonnen

Het gebruik van wensballonnen in het controleerde luchtruim van een internationale luchthaven (waarin de gemeente Bertem zich bevindt), is verboden omdat de hoogte en de richting moeilijk te voorspellen valt en er vuur en metaal in zit.

Openingsuren & contact

Vrije tijd

Evenementenloket

Deel deze pagina