Alcohol-, drugs en rookbeleid bij het organiseren van een evenement

Bij de meeste evenementen wordt ook alcohol geconsumeerd. Organisatoren moeten zich echter wel aan een aantal wettelijke voorschriften houden:

  • Alcohol is verboden onder de 16 jaar.
  • Sterke dranken mogen niet geschonken worden aan jongeren onder de 18 jaar. Dat geldt ook voor cocktails, breezers en (vruchten)jenevers.
  • De verantwoordelijken van de barploeg moeten minstens 18 jaar oud zijn.

Inbreuken op de wetgeving op alcohol en drugs hebben niet alleen gevolgen voor de directe overtreders. Is er iemand die drugs gebruikt op de plaats van het evenement, dan heeft de organisator volgens de wet ‘een lokaal ter beschikking gesteld voor drugsgebruik’ en dat is strafbaar. De vereniging kan in dat geval dus voor de strafrechter gebracht worden.

Als organisator moet u kunnen aantonen dat er voldoende initiatieven zijn genomen om drugsgebruik te voorkomen. Indien er drugsgebruik of-dealing wordt opgemerkt dan is het aan te raden om onmiddellijk de politie te verwittigen. Meer informatie over drugspreventie kan u bekomen bij de politie via het mailadres: pz.vodi.onthaal@police.belgium.eu.

De wet op het rookverbod moet nageleefd worden: in gesloten plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn, mag er niet gerookt worden. Er moeten ook rookverbodstekens aangebracht worden.

Openingsuren & contact

Vrije tijd

Deel deze pagina