Verzekering bij het organiseren van een evenement

Bij de organisatie van een evenement komt heel wat kijken. Dit wil zeggen dat er ook altijd iets kan mislopen. Gelukkig bieden de juiste verzekeringen dekking tegen heel wat risico's, informeer u dus als organisator altijd goed op voorhand.

Let op: Hoe goed u ook verzekerd bent, u moet altijd goede voorzorgsmaatregelen nemen zodat de kans op schade en ongevallen zo klein mogelijk is.

Vrijwilligersverzekering

Iedereen die bij de organisatie van een evenement betrokken is, kan aansprakelijk gesteld worden voor het veroorzaken van schade aan derden. Vzw’s en feitelijke verenigingen die lid zijn van een groter orgaan zijn wettelijk verplicht om de vrijwilligers daartegen te verzekeren.

Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Wanneer een evenement buiten de reguliere werking van de organisatie valt, is het goed mogelijk dat de groepspolis de BA van de vrijwilligers niet dekt. In dat geval wordt aangeraden een bijkomende verzekering BA af te sluiten die de medewerkers wel dekt in het kader van dit evenement. Ook wanneer het wettelijk niet verplicht is om een BA af te sluiten, bijvoorbeeld een kleine feitelijke verenging zonder personeel die een evenement organiseert, wordt sterk aangeraden om dit toch te doen. Zonder dergelijke verzekering kunnen de leden van de vereniging persoonlijk opdraaien voor de kosten van schade die aan derden werden veroorzaakt door een fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid. Een aantal zaken die in verenigingsverband uitgevoerd worden, zijn immers niet gedekt door de gewone verzekering BA van de medewerker als privépersoon.

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Deze verzekering is er voor bezoekers en toevallige passanten die gewond kunnen raken door brand en ontploffing en is verplicht voor zaaluitbaters, maar in sommige gevallen ook voor evenementen (bijvoorbeeld openluchtbals).

Openingsuren & contact

Vrije tijd

Deel deze pagina