Politiereglement met gemeentelijke administratieve sancties

Op 20 maart 2018 heeft de gemeenteraad een nieuw algemeen politiereglement goedgekeurd. Dit politiereglement bevat een aantal afdwingbare spelregels voor de openbare veiligheid, de openbare rust en de netheid van het openbaar domein.

De gemeenteraden van Tervuren en Huldenberg keurden hetzelfde reglement goed voor hun gemeenten. Het nieuwe politiereglement maakt het voor de lokale politie eenvoudiger om de 'lokale' geboden en verboden te controleren.

Deze geboden en verboden zijn nodig voor het garanderen van de openbare veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. Het politiereglement regelt onder meer:

 • de netheid van het openbaar domein, o.a. bij werkzaamheden, verkoop van eetwaren en dranken, wildplassen, zwerfvuil en sluikstorten
 • het onderhoud van voetpaden, o.a. het verwijderen van onkruid en het ruimen van sneeuw
 • vuur-, rook- en geurhinder
 • vuurwerk
 • overlast door aanplakkingen en reclame
 • het organiseren van manifestaties en hinderlijke activiteiten
 • het privatief gebruik van het openbaar domein
 • het snoeien van bomen en beplantingen
 • het gebruik van gevels voor huisnummers en straatnaamborden
 • allerlei vormen van geluidsoverlast zoals het maaien van gras
 • overlast door dieren

Bij overtreding van het politiereglement kan de provinciaal sanctionerend ambtenaar een GAS-boete opleggen: tot 350 euro voor volwassenen en tot 175 euro voor minderjarigen (vanaf 16 jaar).

De gemeenteraad keurde ook een bemiddelingsreglement goed; wanneer de GAS-procedure wordt opgestart, moet verplicht een bemiddelingsaanbod gedaan worden aan overtreders die op het ogenblik van de feiten jonger zijn dan 18 jaar. Bij meerderjarige overtreders is dit aanbod facultatief en wordt het aan de sanctionerende ambtenaar ter beoordeling voorgelegd. Bemiddeling kan een aanvulling of alternatief zijn op de GAS-boete en kan onder andere leiden tot het uitvoeren van prestaties door de dader om de schade te herstellen.

U vindt het politiereglement in bijlage.

Sneeuw ruimen

Openingsuren & contact

Wijkbureel Bertem politiezone Voer en Dijle

adres
Tervuursesteenweg 1783060 Bertem
Tel. tel.
016 55 12 30
e-mail
Pz.vodi.wijk.bertem@police.belgium.eu

Interventieploegen politiezone Voer en Dijle

adres
Oude Nethensebaan 153051 Oud-Heverlee

Centraal onthaal politiezone Voer en Dijle

adres
Markt 73080 Tervuren
Tel. tel.
016 55 13 55
e-mail
Pz.vodi.onthaal@police.belgium.eu

Deel deze pagina