Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

Als er geen familie of erfgenamen zijn om de begrafenis van een persoon te regelen en bij onvoldoende financiële middelen om deze te betalen, kan men zich richten tot het OCMW.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.

Hoe aanvragen

  • Neem contact op met het OCMW.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en de vraag bekijken.
  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen wat betreft de (financiële) situatie van de overledene en de eventuele erfgenamen.
  • Er kan beslist worden dat de gemeente/het OCMW de begrafenis zal regelen en de kosten ten laste zal nemen. In dat geval zal men een minimale begrafenis voorzien.

Wat meebrengen

  • Best brengt u, bij het eerste contact met het OCMW, al uw identiteitskaart mee.

    Als u een van de erfgenamen bent en u hebt onvoldoende financiële middelen om de begrafenis te betalen, dan brengt u best ook al documenten mee die dit kunnen bewijzen, zoals rekeninguittreksels en loondocumenten. Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog andere documenten vraagt.

Openingsuren & contact

Zorg en welzijn

Deel deze pagina