Projectsubsidie lokale economie

Jaarlijks voorziet het gemeentebestuur 2000 euro voor initiatieven ter bevordering van de lokale economie.

Dit krediet wordt aangewend voor 3 soorten uitgaven:

 • organisatie van het jaarlijks netwerkmoment: 20% van het totaalbudget
 • projectsubsidie lokale economie voor kleinschalige initiatieven: 30% van het totaalbudget
 • projectsubsidie lokale economie voor grootschalige initiatieven: 50% van het totaalbudget

Besluit van: 28 juni 2016

Hoe nieuwe projecten aanvragen

Bertemse samenwerkingsverbanden rond lokale economie dienen hun projectaanvragen jaarlijks in voor 1 oktober. De projectaanvraag gebeurt met het webformulier.

Voor u het formulier invult, neemt u best eens telefonisch contact op met de dienst projectwerking. U kan dan al mondeling het project toelichten en vernemen hoe u het formulier best invult.

Afhandeling

Een eerste beoordeling van de aanvragen, die voldoen aan de aanvraagprocedure, gebeurt door het handelaarsoverleg 'Bertem handelt!'.

Het college verdeelt het beschikbare budget in verhouding tot de ingediende projecten rekeninghoudend met het uitgebrachte advies.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de toegewezen materiële, administratieve en/of financiële ondersteuning. Ten laatste twee maanden na de afronding van de activiteiten waarvoor u een subsidie hebt ontvangen, moet u alle bewijsmateriaal aan het gemeentebestuur bezorgen, met het oog op de uitbetaling van de subsidie.

Criteria van beoordeling

Voorwaarden in volgorde van belangrijkheid:

 • De aanvraag is conform de aanvraagprocedure.
 • Het project dient ter bevordering van de lokale economie (bv. kerstmarkt, eindejaarstombola...).
 • Het project draagt bij tot meer samenwerking en zelforganisatie van de Bertemse handelaars.
 • Het project is gericht op een zelfstandige uitvoering, zonder tussenkomst van het gemeentebestuur. Het samenwerkingsverband staat in voor de verdere opvolging van het project.
 • Deelnemende handelaars zijn gevestigd op het grondgebied van Bertem.
 • Het project staat open voor alle Bertemse handelaars.
 • Het project is gericht op alle inwoners van Bertem of een deel ervan.
 • Het is toegelaten om eenzelfde project jaarlijks in te dienen. Als er echter meerdere aanvragen zijn voor dezelfde subsidie, dan wordt voorrang gegeven aan nieuwe aanvragers of projecten die nog niet zijn georganiseerd.
 • Het is toegelaten om bij andere instanties subsidies aan te vragen.
 • Het is toegelaten deze subsidie te combineren met een andere gemeentelijke financiële vergoeding van de gemeente Bertem.

Plichten en verantwoordelijkheden van de aanvrager

Als twee of meer handelaarsverenigingen samenwerken, kan slechts één van hen voor het geheel als subsidieaanvrager optreden. De toelage wordt desgevallend onverdeeld aan deze vereniging toegekend en uitbetaald. De betrokken verenigingen regelen zelf de onderlinge verdeling van de subsidie.

Als handelaars nog niet ingestapt waren bij de aanvraag, dan worden deze in de loop van het project gecontacteerd en krijgen ze de mogelijkheid om nog te participeren.

De aanvrager verbindt zich ertoe om op eigen initiatief informatie te verstrekken aan de Bertemse bevolking en handelaars via affiches, folders, nieuwsbrieven en/of uitnodigingen. Op alle promotiemateriaal komt het logo van de gemeente Bertem en het handelaarsoverleg en/of de tekst 'Met steun van de gemeente Bertem en het handelaarsoverleg Bertem handelt!'. De aanvrager reikt minimum tekst, beeldmateriaal en/of promomateriaal aan voor verspreiding via de gemeentelijke kanalen.

De aanvrager neemt zelf de andere taken voor zijn rekening (dossier indienen, project opvolgen, uitgaven staven, budget beheren...).

Bestaande acties herhalen

Tevreden over bestaande acties die het handelaarsoverleg eerder al ondersteunde, laat dan zeker weten welke actie u herhaald wilt zien. Eventuele suggesties ter aanpassingen zijn altijd welkom.

 • herhaling eindejaarstombola (minimum 36 deelnemers)
 • gezamenlijke advertentie in de streekpers
 • kortingsbon B-bon van 5 euro in de streekpers
 • bedrijvengids in de streekpers
 • hapje tapje voor zelfstandigen
 • bedrijvengids folder + brochure
 • kerstdorp met kerstmarkt en sociale kersthappening (kerstmarktbertem@outlook.com)

E-loket

Openingsuren & contact

Directiesecretariaat

Deel deze pagina